Ilość wyświetleń: 559

„Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ: To recydywa rządu Mateusza Morawieckiego

Rząd bez konsultacji wprowadza kolejne zmiany w projekcie specustawy dopuszczającej kontrolę szczepień pracowników przez pracodawcę. To recydywa – zgodnie ocenia „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ, żądając jednocześnie uzgodnień w tej sprawie.

– Dalsze procedowanie i wprowadzanie zmian w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pandemii COVID-19 z pominięciem i bez konsultacji partnerów społecznych, jest kolejnym z licznych przypadków ignorowania przez rząd obowiązku prowadzenia rzetelnego dialogu społecznego. W tym przypadku można mówić o recydywie polskiego rządu – czytamy we wspólnym stanowisku reprezentatywnych central związkowych zasiadających w Radzie Dialogu Społecznego.

To reakcja na wprowadzane przez rząd zmiany, o których związki zawodowe nie są nawet informowane. Tymczasem procedowane prawo głęboko ingeruje w sprawy pracownicze.

– Projekt dopuszczający m.in. kontrolowanie szczepień pracowników przez pracodawcę oraz dający pracodawcom możliwość wprowadzania w trybie nadzwyczajnym daleko idących zmian     w organizacji i trybie wykonywania pracy, są przedmiotem szczególnej troski związków zawodowych. Mamy nie tylko statutowy obowiązek działań na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ale również jednoznacznie opisane przez ustawę o związkach zawodowych uprawnienia w tym zakresie – czytamy.

W ocenie związków zawodowych taki sposób tworzenia prawa z zakresu praw pracowniczych jest skandaliczny i sprzeczny z deklaracjami o traktowaniu dialogu społecznego jako istotnego obowiązku rządu. Stąd żądanie uzgodnień, a nie tylko konsultacji.

– Nie zgadzamy się na wprowadzanie zmian w prawie pracy, naruszających relacje pracownicze bez uwzględnienia dialogu społecznego. Nic o nas, bez nas – czytamy na zakończenie stanowiska.

Źródło: tysol.pl