Ilość wyświetleń: 498

Górnicy chcą żyć godnie.

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ustanawiającą wart 28,8 mld zł system publicznego wsparcia dla górnictwa węgla kamiennego na kolejne 10 lat – poinformowała w środę 2. lutego Kancelaria Prezydenta RP.

Podpisana przez prezydenta nowelizacja ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego precyzuje m.in. zasady udzielania publicznego wsparcia w postaci dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, przewiduje zawieszenie spłaty i docelowe umorzenie części zobowiązań górniczych firm wobec ZUS i PFR oraz określa możliwości podwyższania ich kapitału za pomocą emisji skarbowych papierów wartościowych.

Do sprawy na łamach portalu nettg.pl odniósł się Przewodniczący ZOK NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie Waldemar Sopata. 

– Dobrze się stało, ale to nie jest żadna łaska. Należy pamiętać, że w górnictwie nie da się dziś pracować rynkowo ograniczając produkcję. Mówię to na przykładzie TAURON Wydobycie. Cena węgla jest pewnego rodzaju hamulcem inflacji. Cena tony węgla na naszych kopalniach nie przekracza jednego tysiąca złotych. My handlujemy węglem po 14 zł za GJ, a rynkowa cena przekracza 20 zł. Musimy pamiętać, że tu chodzi o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Drastyczne podwyżki cen surowca pociągnęłyby za sobą ceny innych produktów. Mamy do wyboru albo dołożyć 30 mld zł przez dekadę, albo uzależnić się całkowicie od źródeł energii z Rosji i reszty świata – mówił dla nettg.pl Przewodniczący Sopata. 

Pomoc dla górnictwa będzie możliwa dzięki systemowi wsparcia, ustanowionego nowelizacją ustawy górniczej. Sejm przyjął nowelizację 17 grudnia ub. roku, ale 12 stycznia br. odrzucił ją Senat. 27 stycznia za odrzuceniem sprzeciwu Senatu głosowało w Sejmie 236 posłów, 152 wstrzymało się od głosu, a 70 było przeciw.

Należy przypomnieć, że ustawa to wynik zawarcia „umowy społecznej” pomiędzy górniczymi organizacjami związkowymi a przedstawicielami rządu w maju 2021 r. która między innymi zakłada ścieżkę wygaszania sektora węgla kamiennego w Polsce.  

– Górnicy chcą żyć godnie. Zapraszam ekonomistów i analityków, którzy krytykują branżę, żeby zjechali na dół i zobaczyli, jak wygląda praca górników. Za tę pracę należy się godne wynagrodzenie. Ja nie zaglądam innym grupom społecznym do portfela, a to, że ktoś zazdrości górnikom, że potrafią się zorganizować, to ja powiem, że prawo jest równe dla wszystkich – mówił na łamach portalu nettg.pl Przewodniczący Waldemar Sopata. 

Na podstawie nettg.pl

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.