Ilość wyświetleń: 203

Solidarność ZG Sobieski uczciła Żołnierzy Wyklętych

Spotkanie JIN z mieszkańcami na rynku, wręczanie ulotek, prezentacja postaci Wyklętych, msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów i uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Pomnikiem Niepodległości, w obecności instalacji złożonej z obrazów owych żołnierzy i flag z barwami narodowymi, złożyło się na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie.

Spotkanie JIN z mieszkańcami na rynku, wręczanie ulotek, prezentacja postaci Wyklętych, msza święta z udziałem pocztów sztandarowych oraz złożenie kwiatów i uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych pod Pomnikiem Niepodległości, w obecności instalacji złożonej z obrazów owych żołnierzy i flag z barwami narodowymi, złożyło się na obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych w Jaworznie.

 

 

Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych jest poświęcony pamięci bohaterskich żołnierzy konspiracji niepodległościowej, którzy po oswobodzeniu się spod niemieckiego jarzma, stawili czoło sowieckiemu okupantowi i jego poplecznikom

 

W uroczystościach uczestniczyli z ramienia miasta Pani Ewa Sidełko Paleczny – Sekretarz Miasta i  Pan Tadeusz Kaczmarek – Przewodniczący Rady Miejskiej.

 

Zaszczytem dla Jaworzna była obecność Pana Senatora Michała Potocznego, Radnej Sejmiku Śląskiego, Pani Marii Materli oraz przedstawiciela Wicemarszałka Województwa Śląskiego, Pana Macieja Stanka.

 

Na uroczystościach nie mogło zabraknąć NSZZ Solidarność ZG Sobieski, która czynnie uczestniczy w uroczystościach patriotycznych w Jaworznie i poza nim.

 

Obchody przygotowało Stowarzyszenie Przyjaźń Jaworznicka oraz Jaworznicka Inicjatywa Narodowa.

 

Źródło: mojejaworzno.pl

 

Zdjęcia: mojejaworzno.pl Alex Tura tutaj>>>