Ilość wyświetleń: 503

Opłatek Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność

Polską tradycją jest składanie sobie życzeń na Święta Bożego Narodzenia dzieląc się opłatkiem.

Od lat Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno gromadzi się wokół stołu aby podzielić się świątecznym opłatkiem i złożyć sobie życzenia świąteczne.

Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno składa się z Komisji Zakładowych Solidarności z jaworznickich zakładów pracy. Ma ona za zadanie reprezentować interesy związku na szczeblu lokalnego samorządu.

Przybyłych członków NSZZ Solidarność z poszczególnych Komisji Zakładowych jaworznickich zakładów pracy przywitał Przewodniczący Waldemar Sopata składając wszystkim przybyłym życzenia świąteczne, następnie Przewodniczący oddał głos ks. Prałatowi Eugeniuszowi Cebulskiemu prosząc o błogosławieństwo i krótką modlitwę. Po krótkiej modlitwie ks. Cebulski złożył wszystkim uczestnikom spotkania opłatkowego życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Spotkania takie służą zacieśnianiu współpracy oraz pozwalają na bliższe poznanie poszczególnych przedstawicieli NSZZ Solidarność z miasta Jaworzno.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.