Ilość wyświetleń: 515

Jaworzno uczciło ofiary stanu wojennego

Jak co roku od już od kilku lat w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Jaworznie organizowane są obchody upamiętniające ofiary stanu wojennego.

Inicjatorami obchodów 13 grudnia w Jaworznie są od wielu lat NSZZ Solidarność oraz radny Rady Miejskiej Pan Dawid Domagalski. 

Uroczystość rocznicowa, która rozpoczęła się w kościele św. Wojciecha i Katarzyny zakończyła chwilą milczenia i odśpiewaniem hymnu Państwowego oraz okolicznościowymi przemówieniami przy rondzie im. NSZZ Solidarność. 

Głos zabrali, wspominając dni upodlenia narodu przez juntę Jaruzelskiego i przestrzegając przed działalnością spadkobierców komunistycznej ekipy, Pan Waldemar Sopata, Przewodniczący jaworznickiej Solidarności, Przewodniczący Rady Miejskiej, Pan Tadeusz Kaczmarek i Członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, Pan Bogdan Biś. 

Nie dajmy Polsce zapomnieć, nie dajmy młodzieży i nikomu przejść do porządku dziennego nad tym, co działo się w Polsce pomiędzy 1944 a 1989 rokiem. Nie wolno dopuścić do głosu tych, którzy dziś gloryfikują WRON, Jaruzelskiego, Kiszczaka, totalitarną władzę, komunizm i tych, którzy dziś gloryfikują czas stanu wojennego.

Na podstawie mojejaworzno.pl