Ilość wyświetleń: 515

Przedświąteczna pomoc od NSZZ Solidarność

W okresie przedświątecznym Terenowa Sekcja Problemowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno jak co roku organizuje paczki świąteczne dla osób potrzebujących pomocy.

Klub Inteligencji Katolickiej w Jaworznie prowadzi Świetlicę pod Kolegiata, którą kieruje Prezes klubu Pan Czesław Brandys. Zadaniem świetlicy jest objęcie wszechstronnym wsparciem dzieci z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach i niewydolnych wychowawczo. Między innymi tam Solidarność z Jaworzna dociera z pomocą.

W parafii św. Brata Alberta na Pieczyskach ks. Proboszcz Mariusz Lizończyk pomógł dotrzeć do rodzin, które najbardziej potrzebują przedświątecznego wsparcia. W parafii ks. Lizończyka zlikwidowano wiele miejsc pracy, kilka lat temu Hutę Szkła w Szczakowej, sytuacja wielu rodzin na Pieczyskach jest nie do pozazdroszczenia. Dzięki takim ludziom jak ks. Mariusz mogą oni żyć w godny sposób.

Wspólnota Betlejem skupia bezdomnych, uzależnionych, samotnych i chorych. Mieszkańcy domu, wraz z przyjaciółmi i wolontariuszami, podejmują trud walki o lepsze i godne życie oraz otwierają się na potrzeby innych. Wspólnotą opiekuje się ks. Mirosław Tosza, który zarządza całym przedsięwzięciem i wspiera duchowo podopiecznych.

Dary od Solidarności trafiły również do potrzebujących z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski na Sobieskim. Tam również dzięki proboszczowi tej parafii ks. Jarosławowi Ciszek Solidarność mogła dotrzeć do rodzin, które potrzebują wsparcia.

Dzięki takim ludziom jak Pan Brandys, ks. Lizończyk, ks. Jarosław Ciszek czy ks. Tosza Solidarność z Jaworzna wie, że przedświąteczna pomoc trafi do odpowiednich ludzi.

Cała akcja nie mogłaby się odbyć bez sponsorów. Duże wsparcie wniosły Komisje Zakładowe NSZZ Solidarność zrzeszone w Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno. Nie bez znaczenia w całej akcji były też Zakłady Pracy oraz prywatni ofiarodawcy z terenu Jaworzna. Wszystkim za dar serca serdeczne Bóg Zapłać.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.