Ilość wyświetleń: 387

Obrady Zarządu Regionu z udziałem wojewody śląskiego

Trudna sytuacja w hutnictwie i energetyce, zbliżające się wybory parlamentarne oraz przyjęcie stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec ataków na Kościół katolicki – to najważniejsze punkty obrad Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 28 sierpnia w Katowicach. Gościem posiedzenia był wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 

Trudna sytuacja w hutnictwie i energetyce, zbliżające się wybory parlamentarne oraz przyjęcie stanowiska wyrażającego sprzeciw wobec ataków na Kościół katolicki – to najważniejsze punkty obrad Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność, które odbyło się 28 sierpnia w Katowicach. Gościem posiedzenia był wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. 

 

Jarosław Wieczorek podziękował przewodniczącemu i członkom Zarządu Regionu za współpracę w ostatnich latach, która w jego ocenie znajduje się na najwyższym merytorycznym poziomie. – Ta współpraca została zintensyfikowana, gdy państwo pod przewodnictwem Dominika Kolorza na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego zainicjowali „Porozumienie na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”. To trzeba podkreślić, że ogromną podwaliną pod „Program dla Śląska”, który dzisiaj jest bardzo ważnym elementem rozwoju naszego regionu, jest właśnie wasza inicjatywa – mówił wojewoda. Dokonał też podsumowania działań rządu Prawa i Sprawiedliwości w dobiegającej końca kadencji parlamentu. Stwierdził, że dzięki wysokiemu poziomowi dialogu z NSZZ Solidarność, znaczna część społecznych postulatów związku została zrealizowana. Jarosław Wieczorek podkreślił również, że mimo znacznych nakładów na cele społeczne, projekt przyszłorocznego budżetu zaprezentowany przez premiera Mateusza Morawieckiego po raz pierwszy w historii III RP nie zakłada deficytu. 

 

W dalszej części obrad członkowie ZR omówili m.in. trudną sytuację w branży energetycznej oraz w hutnictwie, szczególnie w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej oraz w koncernie ArcelorMittal Poland. W lipcu m.in. dzięki działaniom Solidarności udało się skłonić koncern do wstrzymania decyzji dotyczącej wygaszenia części surowcowej w krakowskiej hucie należącej do AMP.

 

Członkowie Zarządu Regionu przyjęli również stanowisko wyrażające stanowczy sprzeciw wobec ataków na Kościół katolicki, do których dochodzi w ostatnim czasie. Przedstawiciele władz związku wskazali, że społeczna nauka Kościoła katolickiego była jednym z fundamentów, na których budowano NSZZ Solidarność. – Atak na Kościół katolicki, profanowanie symboli religijnych, szyderstwo z najświętszych dla naszej wspólnoty symboli budzi nasze głębokie oburzenie i odrazę. Autorami i wykonawcami ataków, jakie w ostatnim czasie obserwujemy, są ludzie będący reprezentantami ideologii próbującej dokonać spustoszenia w umysłach ludzi. Ci, którzy trafnie diagnozują totalitarne korzenie i cele tej ideologii, są przez jej wyznawców wściekle atakowani. Umiłowanie prawdy i sprzeciw wobec kłamstwa, umiłowanie wolności i sprzeciw wobec totalitaryzmów nakazuje nam o tym mówić otwarcie i popierać tych, którzy mówią prawdę o totalitarnych korzeniach ideologii mających na celu rozbijanie naszej wspólnoty – czytamy w stanowisku. 

 

łk

 

 

Źródło: solidarnosckatowice.pl