Ilość wyświetleń: 359

Komunikat Rady Społecznej

W piątek 5 kwietnia w katowickiej siedzibie TAURON Polska Energia S.A. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Społecznej z Zarządem TPE S.A. , którego tematem był wzrost wynagrodzeń pracowników Grupy TAURON.

W piątek 5 kwietnia w katowickiej siedzibie TAURON Polska Energia S.A. odbyło się spotkanie Prezydium Rady Społecznej z Zarządem TPE S.A. , którego tematem był wzrost wynagrodzeń pracowników Grupy TAURON.

 

 

Na spotkaniu Zarząd poinformował, iż w związku z faktem braku rozporządzenia do ustawy z 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw a tym samym braku rozwiązań w zakresie rekompensat dla firm energetycznych, związanych z cenami energii elektrycznej Zarząd nie może w obecnej chwili podjąć decyzji w sprawie wzrostu wynagrodzeń.

 

W związku z powyższym Prezydium Rady Społecznej wystosowało komunikat.

 

Treść komunikatu tutaj >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność.