Ilość wyświetleń: 373

Jest porozumienie płacowe w Grupie TAURON

 – Myślę, że obie strony mają poczucie tego, że w swoich oczekiwaniach spotkaliśmy się w połowie drogi. To zasługa dialogu, prowadzonego przez ostatnie miesiące i tygodnie, który sprawił, że końcowy wynik rozmów jest racjonalny i na tę chwilę optymalny. – Mówił Przewodniczący Prezydium Rady Społecznej TAURON Polska Energia tuż po podpisaniu porozumienia płacowego Waldemar Sopata.

– Myślę, że obie strony mają poczucie tego, że w swoich oczekiwaniach spotkaliśmy się w połowie drogi. To zasługa dialogu, prowadzonego przez ostatnie miesiące i tygodnie, który sprawił, że końcowy wynik rozmów jest racjonalny i na tę chwilę optymalny. – Mówił Przewodniczący Prezydium Rady Społecznej TAURON Polska Energia tuż po podpisaniu porozumienia płacowego Waldemar Sopata. – Co szczególnie ważne, osiągnięty kompromis zapewnia pracownikom stabilizację na dłuższy okres, ponieważ po raz pierwszy w historii Grupy TAURON porozumienie płacowe zostało zawarte na 3 lata. Dzięki temu za rok nie będziemy musieli koncentrować się na wielomiesięcznych negocjacjach, gdyż główne założenia są zawarte w podpisanym dokumencie – przyznaje Waldemar Sopata.

 

 

W czwartek 8. Czerwca w siedzibie TAURON Polska S.A. zostało podpisane porozumienie płacowe, uwzględniające aktualną i przyszłą sytuację finansową Grupy TAURON. To efekt trwającego od marca prac zespołu złożonego z przedstawicieli pracodawcy oraz związków zawodowych. Z TAURON Wydobycie S.A. w pracach brali udział Przewodniczący NSZZ Solidarność Waldemar Sopata oraz Przewodniczący ZZ Kadra Maciej Bochenek. Dokument wybiega w przyszłość i obowiązuje na lata 2017 – 2019. 

 

Wcześniejsze porozumienie płacowe, obowiązujące w Grupie TAURON, wygasło z końcem 2016 r., dlatego konieczne było opracowanie nowych zapisów. W tym celu w lutym br. powołano Zespół ds. Opracowania Zasad Kształtowania Wynagrodzeń w spółkach Grupy TAURON w 2017 r. oraz w latach kolejnych. W jego skład weszli przedstawiciele TAURON Polska Energia, strony społecznej oraz Rzecznik Dialogu Społecznego. Dzięki efektywnemu i otwartemu dialogowi, mimo początkowo rozbieżnych stanowisk, strony porozumienia z każdym kolejnym spotkaniem zbliżały się do kompromisu.

 – Od początku prac zespołu narzuciliśmy sobie napięty harmonogram, ale zależało nam na tym, aby – zgodnie z zapowiedziami – zakończyć prace do końca maja – mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu TAURON Polska Energia, Przewodniczący Zespołu ds. Opracowania Zasad Kształtowania Wynagrodzeń. –  Termin został dotrzymany i, co najważniejsze, osiągnięty kompromis satysfakcjonuje obie strony porozumienia. Utrzymanie dyscypliny kosztowej, o którym tak wiele mówimy, jest istotne w każdym aspekcie funkcjonowania Grupy, dlatego tak ważne było, aby zasady kształtowania wynagrodzeń pracowników uwzględniały obecną i przyszłą sytuację finansową Grupy – dodał Prezes Wadowski.

 

Zgodnie z zapisami porozumienia wypłata premii pracownikom została uzależniona od kryteriów ekonomiczno-finansowych, jak również od poziomu realizacji inicjatyw restrukturyzacyjnych realizowanych w spółkach. W obliczu aktualnej sytuacji finansowej Grupy oraz wielu wyzwań stojących przed poszczególnymi jej spółkami w najbliższym czasie, był to kluczowy element porozumienia, zapewniający Grupie TAURON stabilną przyszłość.

 

– Rozmowy o wynagrodzeniach są wrażliwym tematem w pojedynczych przypadkach, a co dopiero, jeśli mowa o 25-tysięcznej organizacji o zróżnicowanej strukturze wewnętrznej. Tym bardziej osiągnięte w tak krótkim czasie porozumienie należy rozpatrywać w kategoriach dużego sukcesu – podkreśla Filip Grzegorczyk, Prezes Zarządu TAURON Polska Energia. – Jako pracodawca szczególnie doceniamy fakt, że strona społeczna, a wraz z nią – pracownicy spółek Grupy, utożsamiają się z sytuacją finansową firmy. To dla nas bardzo ważny sygnał i jednocześnie dowód na to, że wszyscy gramy w jednej drużynie i do tej samej bramki.

 

Szczegółowe zasady wypłaty premii zostaną ustalone w porozumieniach zawartych w poszczególnych spółkach Grupy pomiędzy pracodawcą a organizacjami związkowymi.

 

Na podstawie tauront.

Zdjęcie tauronet.