Ilość wyświetleń: 330

Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w ZG Sobieski

W piątek 15 kwietnia w Sali konferencyjnej przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się informacyjne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski.

W piątek 15 kwietnia w Sali konferencyjnej przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się informacyjne Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski.

Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność ZG Sobieski przedstawiła informację z działalności za ostatnie dwa lata. W informacji znalazło się szereg dokonań Komisji Zakładowej w zakładzie pracy, w Jaworznie w regionie oraz w kraju.

Wiele uwagi poświęcono akcjom protestacyjnym w jakich brali udział członkowie Solidarności z ZG Sobieski. Jedną z ważniejszych informacji stanowiły ubiegłoroczne obchody 35 – lecia powstania NSZZ Solidarność. Przypomniano szereg imprez kulturalnych i sportowych, które odbyły się z tej okazji. Jedną z ważniejszych uroczystości, jaka się odbyła w związku z tą okrągłą rocznicą była uroczysta msza św. w kolegiacie św. Wojciecha i Katarzyny, podczas której zostały wprowadzone relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki patrona NSZZ Solidarność. Ważną imprezom, która kończyła obchody 35 – lecia powstania Solidarności w Jaworznie była 25 Związkowa Karczma Piwna NSZZ Solidarność w TAURON Wydobycie ZG Sobieski, na której gościliśmy wielu znamienitych gości z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą na czele. 

Wśród zaproszonych gości na ZZD był Przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność Jarosław Grzesik. Podziękował naszej Organizacji Związkowej za dotychczasowe dokonania i uczestnictwo w wielu akcjach organizowanych przez górniczą Solidarność. Po krótce przedstawił sytuację w polskim górnictwie, szczególnie w Kompani Węglowej.

Na ZZD Solidarności ZG Sobieski gościł również Prezes Zarządu TAURON Wydobycie Zdzisław Filip. Przedstawił sytuację w spółce, wiele uwagi poświęcił przyszłości firmy z szczególnym uwzględnieniem powstania szybu „Grzegorz”. Na ZZD gościł także Marcin Nastawny Dyrektor Zarządzania Zasobami Ludzkimi w TAURON Wydobycie, dopełnił on informacje przedstawione przez Prezesa Filipa.

Z ZG Janina gościliśmy zastępcę Przewodniczącego NSZZ Solidarność  Janina Macieja Kanie. Przedstawił delegatom wspólne działania Solidarności ZG Sobieski i ZG Jania w Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej, przybliżył także zebranym sytuację w ZG Janina.

Przewodniczący Waldemar Sopata omówił sytuację w spółce, mówił także o działaniach w Radzie Społecznej TAURON Polska Energia gdzie zasiada w prezydium. Poruszył również prace Rady Dialogu Społecznego, w której zasiada z ramienia Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

NSZZ Solidarność w ZG Sobieski dziękuje wszystkim Delegatom za wstawienie się na ZZD. Dziękujemy zaproszonym gościom za przybliżenie Delegatom sytuacji w firmie oraz w górnictwie.

Do zobaczenia na kolejnym ZZD.   

Zdjęcia z ZZD >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.