Ilość wyświetleń: 307

Tauron Wydobycie: Jednorazowa premia do końca listopada

Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia z kierownictwem całej grupy kapitałowej zakończyły się sukcesem. Pracownicy spółek współtworzących TPE (TPE) otrzymają jednorazową premię. Wysokość świadczenia w zakładach górniczych „Janina” i „Sobieski” (Tauron Wydobycie SA) wyniesie 850 złotych brutto. Górnicy otrzymają pieniądze przed końcem listopada. Co istotne, wypłacona premia podniesie bazę funduszu wynagrodzeń na rok 2016.

Negocjacje prowadzone przez przedstawicieli Prezydium Rady Społecznej Tauron Polska Energia z kierownictwem całej grupy kapitałowej zakończyły się sukcesem. Pracownicy spółek współtworzących TPE (TPE) otrzymają jednorazową premię. Wysokość świadczenia w zakładach górniczych „Janina” i „Sobieski” (Tauron Wydobycie SA) wyniesie 850 złotych brutto. Górnicy otrzymają pieniądze przed końcem listopada. Co istotne, wypłacona premia podniesie bazę funduszu wynagrodzeń na rok 2016.

– W praktyce wypłata premii jest realizacją celu, do którego dążyliśmy od drugiego kwartału. Przypomnę tylko, że w tym roku pracownicy spółki Tauron Wydobycie nie otrzymali podwyżek. Rozmawialiśmy na ten temat z przedstawicielami pracodawcy, ale do porozumienia nie doszliśmy. Wszystko się przeciągnęło, głównie z przyczyn od nas niezależnych, takich jak na przykład wymiana Zarządu – wyjaśnia przewodniczący Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” Tauron Wydobycie SA Waldemar Sopata.

Wliczenie premii do funduszu na 2016 rok oznacza, że oprócz samego świadczenia, pracownik już teraz otrzyma gwarancję wzrostu wynagrodzenia w roku przyszłym.

– Jest to na pewno rozwiązanie nowe, ale – moim zdaniem – dobre. Mam tutaj na myśli sam mechanizm, który gwarantuje, że niezależnie od tego, co się będzie działo, pracownicy podwyżkę w roku przyszłym jednak dostaną. Tego, czy kwota jest „właściwa”, nie jesteśmy teraz w stanie przewidzieć, tak jak nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się wydarzy i w jakiej kondycji pod koniec roku 2016 będzie nasza Spółka. Nie mam jednak wątpliwości, że dobrze udało nam się zabezpieczyć pracownicze finanse, a to dla związkowca powinno być najważniejsze – podsumowuje lider największej organizacji związkowej działającej w Tauron Wydobycie SA.

Podpisując porozumienie na szczeblu koncernu, strona społeczna zobowiązała się do zakończenia sporów zbiorowych prowadzonych w spółkach, których właścicielem jest TPE.

Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej.