Ilość wyświetleń: 328

Spotkanie premier Kopacz i przedstawicieli górniczych central związkowych

Rządowy Program dla Śląska oraz realizacja procesu restrukturyzacji górnictwa były tematami spotkania premier Ewy Kopacz z przedstawicielami górniczych central związkowych, które odbyło się 29 czerwca w Katowicach.

Rządowy Program dla Śląska oraz realizacja procesu restrukturyzacji górnictwa były tematami spotkania premier Ewy Kopacz z przedstawicielami górniczych central związkowych, które odbyło się 29 czerwca w Katowicach.

W pierwszej części rozmów przedstawiciele delegacji rządowej zaprezentowali tezy tzw. Programu dla Śląska, który ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów 30 czerwca podczas wyjazdowego posiedzenia w Katowicach. – Trudno oceniać ten dokument przede wszystkim dlatego, że nie otrzymaliśmy go w całości. Przedstawiono nam jedynie jego główne założenia – powiedział po spotkaniu Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Do opracowania i wdrożenia programu rozwoju naszego regionu strona rządowa zobowiązała się w porozumieniu ze związkami zawodowymi z 17 stycznia. Jak podkreślił Jarosław Grzesik, w pracach nad programem wbrew wcześniejszym ustaleniom nie uczestniczyła storna społeczna. – Program dla Śląska nie był przedmiotem konsultacji, choć miał on zostać wprowadzony w społecznym konsensusie. W tym zakresie styczniowe porozumienie zostało złamane – zaznaczył przewodniczący.

Drugim tematem rozmów strony rządowej i delegacji górniczych central związkowych była kwestia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu tworzenia nowej Kompanii Węglowej. – Niestety w odpowiedzi na znaczną część naszych pytań usłyszeliśmy jedynie hasła i ogólniki, które znaliśmy już wcześniej. Nie dowiedzieliśmy się  niczego nowego w sprawie procesu pozyskiwania inwestora dla kopalni Brzeszcze, czy planu naprawczego dla kopalni Makoszowy. Nie uzyskaliśmy również precyzyjnych informacji w sprawie zasad przechodzenia pracowników do nowej Kompanii Węglowej. To są sprawy, które wciąż powodują niepokój wśród górników – powiedział szef górniczej „S”.

łk

źródło foto:commons.wikimedia.org/umkatowice

Źródło NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.