Ilość wyświetleń: 248

Strażacy protestują

Państwowa Straż Pożarna w Jaworznie od 29 czerwca od godziny 12 dołącza się do protestu zorganizowanego przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Państwowa Straż Pożarna w Jaworznie od 29 czerwca od godziny 12 dołącza się do protestu zorganizowanego przez Krajową Sekcję Pożarnictwa NSZZ Solidarność.

Głównymi postulatami strażaków jest: zabezpieczenie środków przez MSW na rzecz wysługi lat dla funkcjonariuszy straży pożarnej, rewaloryzacji funduszu wynagrodzeń oraz budżetów komend z tytułu inflacji za lata 2008 – 2014 a także przedstawienie założeń do ustawy modernizacyjnej na lata 2016 i dalsze planowanej przez MSW.

W ramach prowadzonej akcji budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie został oflagowany oraz prowadzona jest akcja informacyjna.

Strażakom nie wolno podjąć akcji strajkowej, zabrania im tego ustawa. Swe niezadowolenie mogą jedynie pokazać po przez akcje informacyjne oraz oflagowanie budynków.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.