Ilość wyświetleń: 319

SKGWK: Przywrócić do pracy związkowców z „Budryka”!

Podjęta przez prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Jarosława Zagórowskiego bezprawna decyzja o rozpoczęciu procedury dyscyplinarnego zwolnienia z pracy dziewięciu liderów zakładowych organizacji związkowych działających w KWK „Budryk” wzburzyła całą branżę. Górnicza „Solidarność” zażądała interwencji nadzoru właścicielskiego Spółki i wycofania „dyscyplinarek” oraz odwołania Zarządu JSW. Jeśli tak się nie stanie, zaprotestują pracownicy wszystkich spółek węglowych.

Podjęta przez prezesa Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) Jarosława Zagórowskiego bezprawna decyzja o rozpoczęciu procedury dyscyplinarnego zwolnienia z pracy dziewięciu liderów zakładowych organizacji związkowych działających w KWK „Budryk” wzburzyła całą branżę. Górnicza „Solidarność” zażądała interwencji nadzoru właścicielskiego Spółki i wycofania „dyscyplinarek” oraz odwołania Zarządu JSW. Jeśli tak się nie stanie, zaprotestują pracownicy wszystkich spółek węglowych.

W treści pism skierowanych na ręce wicepremiera Janusza Piechocińskiego oraz pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka, będących oficjalnym stanowiskiem Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, związkowcy podkreślają, że decyzja prezesa Jarosława Zagórowskiego „stoi w sprzeczności z gwarancją udzieloną przez delegację rządową 17 stycznia podczas rozmów przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i rządu, zgodnie z którą wobec uczestników akcji protestacyjnej w górnictwie miały nie być wyciągane konsekwencje dyscyplinarne i prawne”.

Zwracają uwagę, że łamiąc „gwarancję bezpieczeństwa” dla protestujących prezes Zarządu JSW zakwestionował wiarygodność samego rządu. – Skandaliczne postępowanie prezesa Zarządu JSW podważa (…) wiarygodność nadzoru właścicielskiego Spółki, który nie potrafił wyegzekwować respektowania udzielonych przez siebie gwarancji – piszą.

Żądają „interwencji nadzoru właścicielskiego i doprowadzenia do skutecznego odstąpienia od decyzji o dyscyplinarnym zwolnieniu dziewięciu związkowców” oraz „powołania takiego Zarządu JSW, który będzie w stanie wyprowadzić Spółkę z tragicznej sytuacji finansowej, stanowiącej konsekwencję nieudolnego zarządzania przez obecne kierownictwo”.

Górnicza „S” ogłosiła pogotowie strajkowe dla wszystkich zrzeszonych w niej struktur związkowych niższego szczebla.

Pełną treść pism skierowanych do przedstawicieli rządu publikujemy poniżej.

* * *

                                                               Katowice, 28 stycznia 2015 r.

Szanowny Pan

Janusz Piechociński

Wiceprezes Rady Ministrów

Minister Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Szanowny Panie Premierze!

Z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o rozpoczęciu procedury dyscyplinarnego zwolnienia związkowców z KWK „Budryk”, którzy kilkanaście dni temu wsparli pracowników kopalń Kompanii Węglowej S.A. walczących o utrzymanie swoich miejsc pracy i podjęli solidarnościową akcję protestacyjną.

Prezes Zarządu JSW S.A. Jarosław Zagórowski oskarżył dziewięciu przewodniczących organizacji związkowych funkcjonujących w KWK „Budryk” o ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, nie dając im szans na jakąkolwiek obronę. Wszczęto procedurę zwolnienia dyscyplinarnego naszych kolegów.

Decyzja ta stoi w sprzeczności z gwarancją udzieloną przez delegację rządową 17 stycznia podczas rozmów przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i rządu, zgodnie z którą wobec uczestników akcji protestacyjnej w górnictwie miały nie być wyciągane konsekwencje dyscyplinarne i prawne.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się takim praktykom. Skandaliczne postępowanie prezesa Zarządu JSW podważa też wiarygodność nadzoru właścicielskiego Spółki, który nie potrafił wyegzekwować respektowania udzielonych przez siebie gwarancji.

W związku z niedopuszczalnym postępowaniem prezesa Jarosława Zagórowskiego, domagamy się interwencji nadzoru właścicielskiego i doprowadzenia do skutecznego odstąpienia od decyzji o dyscyplinarnym zwolnieniu dziewięciu związkowców.

Stanowczo żądamy też powołania takiego Zarządu JSW, który będzie w stanie wyprowadzić Spółkę z tragicznej sytuacji finansowej, stanowiącej konsekwencję nieudolnego zarządzania przez obecne kierownictwo.

W związku z naruszeniem ustaleń przyjętych podczas rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i delegacji rządowej Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” ogłasza pogotowie strajkowe. Dalsza zwłoka i brak reakcji ze strony nadzoru właścicielskiego spowoduje podjęcie czynnej, solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej przez wszystkie struktury zrzeszone w Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

* * *

                                                                Katowice, 28 stycznia 2015 r.

Szanowny Pan

Wojciech Kowalczyk

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji

Górnictwa Węgla Kamiennego

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze!

Z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o rozpoczęciu procedury dyscyplinarnego zwolnienia związkowców z KWK „Budryk”, którzy kilkanaście dni temu wsparli pracowników kopalń Kompanii Węglowej S.A. walczących o utrzymanie swoich miejsc pracy i podjęli solidarnościową akcję protestacyjną.

Prezes Zarządu JSW S.A. Jarosław Zagórowski oskarżył dziewięciu przewodniczących organizacji związkowych funkcjonujących w KWK „Budryk” o ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, nie dając im szans na jakąkolwiek obronę. Wszczęto procedurę zwolnienia dyscyplinarnego naszych kolegów.

Decyzja ta stoi w sprzeczności z gwarancją udzieloną przez delegację rządową 17 stycznia podczas rozmów przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i rządu, zgodnie z którą wobec uczestników akcji protestacyjnej w górnictwie miały nie być wyciągane konsekwencje dyscyplinarne i prawne.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” stanowczo sprzeciwia się takim praktykom. Skandaliczne postępowanie prezesa Zarządu JSW podważa też wiarygodność nadzoru właścicielskiego Spółki, który nie potrafił wyegzekwować respektowania udzielonych przez siebie gwarancji.

W związku z niedopuszczalnym postępowaniem prezesa Jarosława Zagórowskiego, domagamy się interwencji nadzoru właścicielskiego i doprowadzenia do skutecznego odstąpienia od decyzji o dyscyplinarnym zwolnieniu dziewięciu związkowców.

Stanowczo żądamy też powołania takiego Zarządu JSW, który będzie w stanie wyprowadzić Spółkę z tragicznej sytuacji finansowej, stanowiącej konsekwencję nieudolnego zarządzania przez obecne kierownictwo.

W związku z naruszeniem ustaleń przyjętych podczas rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego i delegacji rządowej Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” ogłasza pogotowie strajkowe. Dalsza zwłoka i brak reakcji ze strony nadzoru właścicielskiego spowoduje podjęcie czynnej, solidarnościowej akcji protestacyjno-strajkowej przez wszystkie struktury zrzeszone w Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”.

Źródło strona Solidarności Górniczej.