Ilość wyświetleń: 269

Prezydium KK: „Popieramy strajk pracowników JSW”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera akcję strajkową pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wszystkie postulaty i działania związków zawodowych działających w górnictwie, a reprezentowanych przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych w JSW. NSZZ „Solidarność” w ramach ogłoszonego ogólnokrajowego pogotowia strajkowego udzieli strajkującym pracownikom JSW wszelkiego możliwego wsparcia.

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” popiera akcję strajkową pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz wszystkie postulaty i działania związków zawodowych działających w górnictwie, a reprezentowanych przez Wspólną Reprezentację Związków Zawodowych w JSW. NSZZ „Solidarność” w ramach ogłoszonego ogólnokrajowego pogotowia strajkowego udzieli strajkującym pracownikom JSW wszelkiego możliwego wsparcia.

Prezydium Komisji Krajowej ocenia działania zarządu i prezesa JSW, który bez wcześniejszych rozmów ogłosił jednostronnie decyzję o wypowiedzeniu umów zbiorowych funkcjonujących w spółce oraz próby zwolnienia chronionych prawem liderów związkowych za udział w legalnej akcji solidarnościowej, jako świadomą prowokację zmierzającą do wywołania konfliktu. To rażący przykład łamania prawa i antyzwiązkowej działalności pracodawcy.

Zarząd JSW wiedząc jaka będzie reakcja pracowników nie prowadził negocjacji w sprawie zamiaru wypowiedzenia umów zbiorowych, nie próbował przekonać strony społecznej do konieczności takich działań. To podważa prawdziwość publicznie podawanych intencji zarządu JSW. Dlatego wzywamy wszystkich akcjonariuszy, w tym największego – Skarb Państwa – do usunięcia obecnego zarządu i bezpośredniego włączenia się w rozwiązanie sporu w JSW.

Za Prezydium KK Piotr Duda