Ilość wyświetleń: 295

Rada na szybkiej ścieżce

Rząd przyjął projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i skierował go do Sejmu tzw. szybką ścieżką. Rządowy projekt jest zgodny z porozumieniem podpisanym z partnerami społecznymi.

Rząd przyjął projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i skierował go do Sejmu tzw. szybką ścieżką. Rządowy projekt jest zgodny z porozumieniem podpisanym z partnerami społecznymi.

Rząd na swoim dzisiejszym posiedzeniu przyjął projekt ustawy powołującej nową instytucję dialogu społecznego, która ma zastąpić Trójstronną Komisję ds. Społeczno-Gospodarczych i odrzucił poprawki wniesione przez Ministerstwo Gospodarki i Ministerstwo Finansów. Projekt jest zatem zgodny z wcześniej wynegocjowanym i podpisanym porozumieniem z partnerami społecznymi.

Projekt został skierowany do Sejmu tzw. szybką ścieżką, co oznacza, że jeśli posłowie nie wniosą istotnych poprawek może być uchwalona już na najbliższym posiedzeniu, a cały proces legislacyjny może zakończyć się jeszcze przed przerwą wakacyjną.

Rada Dialogu Społecznego daje m.in. większe kompetencje i możliwości partnerom społecznym, gwarantuje większą niezależność, pośrednią inicjatywę ustawodawczą, znosi możliwość blokowania uchwał przez jedną ze stron, a także wprowadza kadencyjność przewodniczącego Rady, która to funkcja będzie rotacyjnie sprawowana przez każdą ze stron.

Dotychczasowa Komisja Trójstronna składająca się z reprezentatywnych organizacji pracodawców, związków zawodowych i rządu funkcjonowała od 1993 roku. Z założenia miała uczestniczyć m.in w polityce kształtowania płac w przedsiębiorstwach i w sferze budżetowej, skupiając się na godzeniu interesu dobra publicznego, przedsiębiorców i pracowników. W praktyce jej działalność ograniczała się jedynie do konsultacji, których strona rządowa w większości nie uwzględniała. Gdy w czerwcu 2013 roku rząd z pominięciem Komisji wprowadził antypracownicze zmiany w Kodeksie pracy, strona związkowa zawiesiła swój udział w pracach Komisji.

Projekt wyjściowy ustawy o Radzie Dialogu Społecznego został napisany przez NSZZ „Solidarność” jeszcze w 2013 r., następnie uzgodniony z pozostałymi centralami związkowymi i wynegocjowany z organizacjami pracodawców. W marcu 2015 r. zawarte zostało porozumienie wszystkich stron, w tym również strony rządowej.

ml

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.