Ilość wyświetleń: 315

Płaca minimalna znacząca w walce z ubóstwem

Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował tę kwotę w wysokości 1850 zł. Dodatkowo Ministerstwo Pracy planuje zmiany w sposobie wliczania do niej składników płacy.

Do 15 czerwca rząd musi zdecydować o wysokości przyszłorocznej płacy minimalnej. Stały Komitet Rady Ministrów zarekomendował tę kwotę w wysokości 1850 zł. Dodatkowo Ministerstwo Pracy planuje zmiany w sposobie wliczania do niej składników płacy.

Jeśli rząd przyjmie przedstawioną przez komitet propozycje, płaca minimalna wzrośnie o 100 zł. Jednocześnie resort pracy deklaruje, że analizuje zmianę regulacji wliczania do pensji minimalnej składników płacy, informuje „Dziennik Gazeta Prawna”. Przy ustalaniu, czy dana osoba zarabia najniższą płacę, nie będą brane pod uwagę niektóre składniki pensji, w tym dodatki (np. za staż pracy) oraz przyznane nagrody lub premie. Dzięki temu płaca minimalna odpowiadałaby nie pełnemu, lecz zasadniczemu wynagrodzeniu pracownika.

W zeszłym tygodniu „Solidarność”, OPZZ i Forum ZZ przedstawiły wspólne stanowisko postulujące wzrost płacy minimalnej w 2016 r. do 1880 zł.

Przypominamy, że Związek od lat domaga się podniesienia w Polsce płacy minimalnej. Trzy lata temu „Solidarność” przedstawiła w Sejmie projekt obywatelski, przygotowany przez ekspertów Związku, w którym zakładano stopniowe podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę do wysokości 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w tempie zgodnym z tempem wzrostu gospodarczego. Ten pomysł poparło ponad 350 tysięcy obywateli.

W tym samym czasie Komisja Europejska przyjęła strategię zwiększania zatrudnienia w UE, w której wskazała m.in. na wagę płac minimalnych w zwalczaniu ubóstwa i nierówności społecznych oraz pobudzaniu popytu. – Opinia Komisji Europejskiej potwierdza, że płaca minimalna odgrywa znaczącą rolę w walce z ubóstwem i wykluczeniem pracowników. NSZZ „Solidarność” mówi o tym od dawna. Stąd nasza inicjatywa w sprawie podwyższenia płacy minimalnej do 50 proc. średniego wynagrodzenia – komentował Piotr Duda, przewodniczący KK.

hd

Źródło strona KK NSZZ Solidarność.