Ilość wyświetleń: 309

Górnicza Solidarność odpowiada na zarzuty GIPH

Determinacja strajkujących pracowników jest uzasadniona, a szkodzeniem firmie jest dalsze utrzymywanie na stanowisku nieudolnego prezesa – podkreśliła górnicza Solidarność w piśmie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. To odpowiedź na apel GIPH z 4 lutego o przerwanie strajku w JSW, w którym Izba obarczyła stronę społeczną winą za eskalację konfliktu w spółce.

Determinacja strajkujących pracowników jest uzasadniona, a szkodzeniem firmie jest dalsze utrzymywanie na stanowisku nieudolnego prezesa – podkreśliła górnicza Solidarność w piśmie do Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej. To odpowiedź na apel GIPH z 4 lutego o przerwanie strajku w JSW, w którym Izba obarczyła stronę społeczną winą za eskalację konfliktu w spółce.

– Z ogromnym oburzeniem przyjęliśmy wiadomość o apelu Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, w którym obwinia się związki zawodowe o „działania niezgodne z prawem”, „niezgodne z kompetencjami związków zawodowych”, „wymuszanie dokonania zmian kadrowych w zarządzie JSW S.A.” oraz „pełną odpowiedzialność za chuligańskie incydenty, jakie miały miejsce przed siedzibą spółki”. Te fragmenty stanowiska przedstawionego przez Izbę zawierają stwierdzenia nieprawdziwe, a jego ostatnia część stanowi bezpodstawne oszczerstwo – czytamy w piśmie Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego  NSZZ Solidarność do GIPH.

Górnicza „S” podkreśliła, że żądanie odwołania prezesa jest wynikiem referendum konsultacyjnego przeprowadzonego w kopalniach JSW w październiku ubiegłego roku. Wówczas 99 proc. głosujących odpowiedziało „tak” na pytanie  „Czy biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., sposób zarządzania spółką oraz działania Zarządu JSW S.A. w zakresie stosowania prawa pracy Uważasz, że zarząd JSW S.A. utracił wiarygodność i powinien zostać odwołany.” –  Związki zawodowe prowadzą konsekwentne i zgodne z prawem działania na rzecz rozwiązania, za którym opowiedziała się niemal cała załoga JSW. Wbrew temu, co sugeruje GIPH, to właśnie brak tych działań ze strony organizacji związkowych stanowiłby wypaczenie ich roli, jaką jest m.in. reprezentowanie zrzeszonych w nich pracowników – przekonuje SKGWK.

Związkowcy z górniczej Solidarności zaznaczają, że w ich ocenie to właśnie ośmioletnie rządy prezesa Jarosława Zagórowskiego, który jednocześnie sprawuje funkcję przewodniczącego Rady Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej, są główną przyczyną tego, że przynosząca do niedawna zyski firma doprowadzona została do stanu poprzedzającego upadek.  – Za brak inwestycji we fronty robót, co uniemożliwia wydobywanie takiej ilości węgla koksowego, jaka mogłaby zostać z zyskiem sprzedana, odpowiada pan prezes, a nie związki zawodowe, czy prowadzący strajk górnicy. Już samo odwołanie pana Jarosława Zagórowskiego z funkcji prezesa Zarządu JSW, czego chce załoga, dałoby pewną nadzieję na uzdrowienie sytuacji w JSW – napisano w piśmie do GIPH.

Treść pisma tutaj >>>

Źródło strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.