Ilość wyświetleń: 324

Dialog albo protesty – wybór należy do rządu

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych zaprotestował przeciwko planom likwidacji kopalń i zwolnienia kilku tysięcy pracowników, które – wedle doniesień medialnych – ma zawierać przygotowywany przez rząd program naprawczy dla górnictwa węgla kamiennego. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało skierowane na ręce pani premier Ewy Kopacz.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych zaprotestował przeciwko planom likwidacji kopalń i zwolnienia kilku tysięcy pracowników, które – wedle doniesień medialnych – ma zawierać przygotowywany przez rząd program naprawczy dla górnictwa węgla kamiennego. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało skierowane na ręce pani premier Ewy Kopacz.

W liście przesłanym do szefowej rządu przedstawiciele Sztabu przypomnieli, że zgodnie z ustaleniami przyjętymi podczas spotkania strony związkowej z panią premier i wicepremierem oraz ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim założenia rządowego programu naprawczego dla sektora oraz jego ostateczna treść miały zostać skonsultowane ze związkami zawodowymi. Tak się jednak nie stało. Żadnych spotkań o charakterze konsultacyjnym – jak dotąd – nie było, a o szczegółach programu związkowcy dowiedzieli się z mediów. Co gorsza, ujawnione przez dziennikarzy plany rządu wobec górnictwa kłócą się ze słowami premiera Donalda Tuska, który w czerwcu ub.r. zapowiadał, że działania na rzecz naprawy branży nie będą się wiązały z likwidacją kopalń i zwalnianiem pracowników.

Reprezentujący stronę związkową Sztab zażądał, by strona rządowa nie podejmowała żadnych działań restrukturyzacyjnych przed uzgodnieniem ich z przedstawicielami górników. Padło też oświadczenie, że dalszy brak dialogu społecznego zmusi centrale związkowe do podjęcia „zdecydowanych działań protestacyjno-strajkowych w celu obrony miejsc pracy w górnictwie”. – Jesteśmy gotowi na wszystkie formy protestu, konwencjonalne i niekonwencjonalne, ze strajkiem generalnym włącznie, a akcja protestacyjna obejmie nie tylko zakłady górnicze – zapowiedział przewodniczący Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” Jarosław Grzesik.

Autorzy pisma odnieśli się również do zapewnień premiera Tuska, podtrzymanych przez panią premier Ewę Kopacz, że rząd podejmie działania ograniczające zjawisko nadmiernego importu węgla spoza Unii Europejskiej, zwłaszcza z Federacji Rosyjskiej. Obietnica ta nie została zrealizowana. Rząd nie podjął też tematu czasowego obniżenia wysokości bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych spółek dotkniętych kryzysem, jak i kwestii zmiany systemu tych obciążeń dla polskiego górnictwa, która uwzględniałaby szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, o czym również czytamy w stanowisku Sztabu.

Pełną treść listu do pani premier publikujemy poniżej.

* * *

Katowice, 7 stycznia 2015 r.

Szanowna Pani

Ewa Kopacz

Prezes Rady Ministrów

Aleje Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

Szanowna Pani Premier!

Wobec niepokojących doniesień medialnych, iż przygotowywany przez rząd program naprawczy dla górnictwa węgla kamiennego ma zakładać likwidację kopalń i zwalnianie pracowników, Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych przypomina o deklaracjach składanych publicznie przez Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, który przyznając rację stronie społecznej, złożył obietnicę podjęcia natychmiastowych działań na rzecz naprawy naszego sektora, deklarując jednocześnie, iż ten proces nie będzie się wiązał z likwidacją kopalń i zwalnianiem pracowników.

Przypominamy również o ustaleniach ze spotkania przedstawicieli Zakładowych Organizacji Związkowych działających w Kompanii Węglowej S.A. z Panią Premier i z Panem Wicepremierem Januszem Piechocińskim, deklaracjach rzetelnych i uczciwych konsultacji założeń nowego programu oraz uzgodnienia jego ostatecznej wersji z przedstawicielami strony społecznej. Z przykrością stwierdzamy również, że nie wywiązała się Pani ze złożonej wówczas obietnicy spotkania z górniczymi centralami związków zawodowych.

Dziś, po raz kolejny, górnicze związki zawodowe o założeniach nowego programu dowiadują się z doniesień medialnych. To nie tak powinien wyglądać dialog społeczny.

Pomimo zapewnień Pana Premiera Tuska, podtrzymanych również Przez Panią Premier, że w pierwszej kolejności rząd podejmie działania przeciwdziałające nadmiernemu importowi węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Federacji Rosyjskiej oraz rozważy możliwość czasowego obniżenia wysokości, bądź zawieszenia części obciążeń publicznoprawnych spółek dotkniętych kryzysem oraz zmiany systemu tych obciążeń dla polskiego górnictwa uwzględniającej szczególną rolę sektora dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, tych obietnic nie zrealizowano.

Sztab Protestacyjno-Strajkowy Górniczych Central Związkowych żąda nie podejmowania jakichkolwiek działań restrukturyzacyjnych przed uzgodnieniem ich z przedstawicielami górniczych załóg. Jednocześnie chcemy wyraźnie podkreślić, iż dalszy brak dialogu społecznego zmusi nas do podjęcia zdecydowanych działań protestacyjno-strajkowych w celu obrony miejsc pracy w górnictwie.

Z górniczym pozdrowieniem

Szczęść Boże!!

Sztab Protestacyjno-Strajkowy