Górnicy jak zwykle nie zawiedli

Krew jest potrzebna nieustannie w placówkach medycznych, tymczasem przez wybuch epidemii COVID – 19 ilość oddawanej krwi w ostatnim czasie zmniejszyła się w niektórych regionach kraju czterokrotnie. Tymczasem ludzie chorzy np. na białaczkę, podczas chemioterapii nie mogą czekać do wygaśnięcia epidemii, potrzebuję tego niezwykłego leku jakim jest krew natychmiast. 

Czytaj dalej Górnicy jak zwykle nie zawiedli

Apel o solidarność w walce z epidemią

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” podjął decyzję o przekazaniu 100 tys. zł na wsparcie służby zdrowia w naszym regionie,  m.in. zakup maseczek, odzieży ochronnej, środków dezynfekcji. Jednocześnie szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” Dominik Kolorz zaapelował do wszystkich członków związku o wsparcie pracowników służb zdrowia oraz pomoc osobom przebywającym na kwarantannie, a także seniorom.

Czytaj dalej Apel o solidarność w walce z epidemią

Tania i bezpieczna energia warunkiem odbudowy gospodarki po kryzysie

Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” zaapelował do rządu, aby  w ramach „Tarczy Antykryzysowej” firmy z sektora paliwowo-energetycznego zostały objęte nowymi regulacjami, które pomogą im przetrwać okres kryzysu będący skutkiem pandemii koronawirusa. – Wszelkie programy naprawcze, jakie trzeba będzie w różnych branżach gospodarki wdrożyć w związku z kryzysem, będą musiały się opierać o bezpieczne dostawy taniej energii.  A jedynym gwarantem taniej, a zarazem bezpiecznej energii jest rodzimy sektor paliwowo-energetyczny. Dlatego troska państwa o ten obszar powinna być szczególna – ocenia Jarosław Grzesik, przewodniczący KSGiE NSZZ „Solidarność”.

Czytaj dalej Tania i bezpieczna energia warunkiem odbudowy gospodarki po kryzysie

W obliczu kryzysu „Solidarność” wzywa Komisję Europejską do zawieszenia opłat za emisję CO2

Bezzwłocznego zawieszenia funkcjonowania europejskiego systemu handlu uprawnieniami do emisji EU ETS oraz głębokiej rewizji dotychczasowej polityki klimatycznej domaga się NSZZ „Solidarność” od Komisji Europejskiej. W liście adresowanym do przewodniczącej Ursuli von der Leyen, szef „Solidarności” Piotr Duda apeluje o skoncentrowanie wszystkich wysiłków na ratowaniu unijnej gospodarki, która stoi przed zagrożeniem zapaści na niespotykaną skalę.

Czytaj dalej W obliczu kryzysu „Solidarność” wzywa Komisję Europejską do zawieszenia opłat za emisję CO2

Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie opinii nad rządowym projektem „Tarcza antykryzysowa”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach opinii dot. rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza antykryzysowa”) zgłasza następujące uwagi i postulaty:

Czytaj dalej Komunikat Prezydium KK NSZZ „S” w sprawie opinii nad rządowym projektem „Tarcza antykryzysowa”