Ilość wyświetleń: 569

Wybory w NSZZ Solidarność ZG Sobieski

Dla NSZZ Solidarność 2023 rok, to rok wyborczy. Wybory odbywają się w oparciu o Ordynację Wyborczą NSZZ Solidarność, przyjętą przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność uchwałą nr 9/22 z         7 września 2022 roku. W ordynacji zapisane są podstawowe prawa wyborcze w NSZZ Solidarność, zgłaszanie kandydatów, wybór w podstawowych jednostkach organizacyjnych Związku, władz regionalnych, branżowych oraz krajowych.  

W naszej Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność ZG Sobieski jesteśmy już po pierwszym etapie wyborów, czyli po wyborze Delegatów na Zakładowe Zebranie Delegatów (ZZD). Przed nami jeszcze ZZD, na którym wybierzemy Przewodniczącego, Komisje Zakładową oraz Komisję Rewizyjną.

Podwaliny pod wybory obecna Komisja Zakładowa rozpoczęła już pod koniec września powołując uchwałą nr 6/2022 Zakładową Komisję Wyborczą (ZKW) NSZZ Solidarność ZG Sobieski. ZKW odpowiedzialna była za praktyczne przeprowadzenie wyborów, tj. przyjęcie kalendarza wyborczego, wyznaczenie okręgów wyborczych, przyjmowaniu kandydatów na ZZD, opracowanie kart wyborczych oraz przeprowadzenie w sposób transparentny wyborów.

Według kalendarza przyjętego prze ZKW NSZZ Solidarność ZG Sobieski w dniach od 10.10. 2022 r. do 21.10.2022 r. przyjmowane były zgłoszenia kandydatów na Delegatów na ZZD w poszczególnych okręgach wyborczych, o czym członkowie związku powiadomieni byli poprzez odpowiednie komunikaty wywieszone w gablotach związkowych, opublikowane na oficjalnej stronie NSZZ Solidarność ZG Sobieski oraz na profilu FB związku.

W dniach od 07.11.2022 r. do 05.01.2023 r. odbyły się wybory delegatów na ZZD. Członkowie NSZZ Solidarność ZG Sobieski, mieli możliwość głosowania na szybach Piłsudski oraz Sobieski osobiście oddając głos na swoich kandydatów na opracowanej przez ZKW karcie do głosowania i wrzuceniem głosu do zabezpieczonej urny. Emeryci członkowie NSZZ Solidarność ZG Sobieski, swe głosy oddawali w siedzibie Koła Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność ZG Sobieski. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała ZKW.  

W dniach 09 i 10 stycznia bieżącego roku ZKW zebrała się, aby podliczyć głosy, napisać protokoły wyborcze oraz opublikować wybór Delegatów.

Nowo wybrani Delegaci zostali powiadomieni o wyborze za pośrednictwem sms, poczty e-mail, pełna lista nowo wybranych Delegatów została wywieszona w gablotach NSZZ Solidarność.

O terminie ZZD NSZZ Solidarność ZG Sobieski, Delegaci zostaną powiadomieni w osobnych komunikatach.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.