Ilość wyświetleń: 284

Związkowe propozycje do „Programu dla Górnictwa”

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” przesłała na ręce dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki Macieja Kaliskiego pismo z oficjalnymi propozycjami rozwiązań, które – zdaniem górniczej „S” – powinny zostać ujęte w przygotowywanym „Programie rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2020 z perspektywą do roku 2027”. Dokument ma zastąpić przyjętą 7 lat temu, a wygasającą już za rok rządową „Strategię dla górnictwa”.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” przesłała na ręce dyrektora Departamentu Górnictwa w Ministerstwie Gospodarki Macieja Kaliskiego pismo z oficjalnymi propozycjami rozwiązań, które – zdaniem górniczej „S” – powinny zostać ujęte w przygotowywanym „Programie rozwoju górnictwa węgla kamiennego w latach 2016-2020 z perspektywą do roku 2027”. Dokument ma zastąpić przyjętą 7 lat temu, a wygasającą już za rok rządową „Strategię dla górnictwa”.


 

Wysłane w ubiegły piątek pismo zawiera 17 punktów.

Górnicza „Solidarność” chce, by przygotowywany „Program rozwoju górnictwa węgla kamiennego” zawierał propozycje:

– redefinicji pojęcia bezpieczeństwa energetycznego, które powinno uwzględniać węgiel jako podstawowy nośnik energii i konieczność przeciwdziałania nowym zagrożeniom wynikającym z wdrażania unijnej polityki klimatycznej,

– stworzenia zapisu określającego potrzeby rodzimej gospodarki w zakresie zużycia węgla kamiennego,

– stworzenia zapisu o konieczności opracowania długoterminowej strategii rozwoju całego sektora paliwowo-energetycznego, dającej stabilność działania inwestorom i określającej zapotrzebowanie energetyczne oraz tzw. miks energetyczny wraz z określeniem roli węgla kamiennego i węgla brunatnego,

– podjęcia działań ograniczających import węgla spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Rosji, jak również opracowania działań mających na celu uniezależnienie się od importu węgla,

– wprowadzenia oczekiwanych przez Unię Europejską działań związanych z ochroną powietrza, zmierzających do ograniczenia napływu węgla importowanego (pochodzącego głównie z kopalń odkrywkowych) jako paliwa nie spełniającego wymagań środowiskowych i wprowadzenia konieczności certyfikacji paliw wprowadzanych do obrotu handlowego przez sieć certyfikowanych sprzedawców,

– wyeliminowania możliwości handlowania węglem importowanym u sprzedawców certyfikowanych przez polskich producentów,

– wprowadzenia kontyngentu importowego,

– podjęcia działań zmierzających do wzrostu eksportu węgla wewnątrz Unii Europejskiej i poza nią,

– uruchomienia budowy nowych elektrowni węglowych w celu zapobieżenia ewentualnym brakom energii spowodowanym wdrożeniem dyrektywy IED (do roku 2020 zajdzie konieczność wyłączenia starych bloków o łącznej mocy ok. 6000 MW),

– promocji budowy małych elektrociepłowni na węgiel kamienny produkujących w kogeneracji energię elektryczną i cieplną,

– wznowienia projektu tworzenia grup kapitałowych łączących spółki wydobywające węgiel kamienny z energetyką,

– poprawy parametrów jakościowych oferowanego węgla i zwiększenia poziomu wzbogacania miałów,

– promocji polskiego węgla poprzez zwiększenie aktywności producentów i dystrybutorów węgla,

– wykorzystania polskich instytucji celem zwiększenia udziału węgla krajowego w sprzedaży do sektora socjalno-bytowego i ciepłowniczego,

– zainicjowania kampanii społecznej promującej polski węgiel,

– uporządkowania dystrybucji węgla do elektroenergetyki poprzez wyeliminowanie szkodliwej konkurencji pomiędzy Katowickim Holdingiem Węglowym SA i Kompanią Węglową SA (chodziłoby tu o połączenie dystrybucji węgla opałowego, wzajemne uzupełnianie oferty i budowę wspólnego systemu sprzedaży),

– promocji i rozwoju tzw. czystych technologii węglowych (poza technologią CCS) oraz produkcji paliw płynnych i „zgazowywania” węgla po jego wydobyciu na powierzchnię,

– uporządkowania procesu udzielania koncesji na wydobywanie i rozpoznawanie złóż węgla kamiennego,

– interwencyjnego skupu węgla przez państwo jako tzw. rezerwy strategicznej,

– przejęcia przez budżet państwa finansowania kosztów świadczeń dla emerytów pokrywanych dotychczas przez spółki górnicze.

Najbliższą okazją do omówienia propozycji będzie zebranie zespołu pracującego nad przygotowaniem projektu „Programu rozwoju górnictwa węgla kamiennego” z udziałem związkowców i strony rządowej, które ma się odbyć 1 sierpnia w Katowicach.