Ilość wyświetleń: 297

Chcemy związków zawodowych bliżej pracowników

Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć większy wpływ na decyzje rządzących i powinny działać przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń. Celem do tego powinny być bardziej negocjacje i układy zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS badania – Opinie o związkach zawodowych.

 

 

Związki zawodowe są potrzebne, powinny mieć większy wpływ na decyzje rządzących i powinny działać przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i wzrostu wynagrodzeń. Celem do tego powinny być bardziej negocjacje i układy zbiorowe niż manifestacje. To główne wnioski z przeprowadzonego w czerwcu przez CBOS badania – Opinie o związkach zawodowych.

 

 

W badaniu 44 proc. ankietowanych uważa, że działalność związków zawodowych jest korzystna dla kraju. Przeciwnie twierdzi 26 proc. Aż 76 proc. uznaje ich działalność za potrzebną, przede wszystkim na rzecz zachowania miejsc pracy i poprawy wynagrodzeń (12 proc. przeciw) oraz chce ich większego wpływu na decyzje polityków (54 proc.). Przeciwnie twierdzi 23 proc.

 

Jak pokazuje badanie tylko działalność „Solidarności” spośród reprezentatywnych central związkowych ma więcej ocen pozytywnych niż negatywnych (37 do 28 proc.). Odpowiednio OPZZ 24 do 26 proc. i Forum ZZ 15 do 21 proc.

 

„Solidarność” ma też najbardziej rozpoznawalnego lidera. Na pytanie czy pan(i) słyszał(a) o Piotrze Dudzie, twierdząco odpowiedziało ponad 60 proc. O Janie Guzie 26 proc., a o Tadeuszu Chwałce zaledwie 8 proc.

 

Gorzej jest ze związkową skutecznością. Aż 44 proc. respondentów uważa, że działania związkowych central są nieskuteczne. O ich skuteczności przekonanych jest jedynie 33 proc.

 

Na pytania jak związki zawodowe mogą poprawić swoje notowania respondenci uważają, że powinny podejmować działania na rzecz bezrobotnych (71 proc.), pracowników firm prywatnych (71 proc.), młodych, nienależących do związków zawodowych i zatrudnionych na śmieciówkach (68 proc.). 56 proc. chce też wyjścia związków poza tematykę czysto związkową i podejmowanie problemów ważnych dla większości Polaków.

 

Na pytanie jak związki zawodowe powinny osiągać te cele, osoby biorące udział w badaniu wskazały przede wszystkim na negocjacje z rządem (63 proc.) oraz poprzez wprowadzenie we wszystkich firmach układów zbiorowych pracy (57 proc.). Dużo gorzej oceniane są manifestacje. Corocznej ogólnopolskiej manifestacji oczekuje tylko 40 proc. a przeciw takiej formie walki o prawa pracownicze jest 39 proc.

 

Równie podzielone są opinie co do takich metod jak wystawienie własnych kandydatów do sejmu (43 proc. za, 34 przeciw), czy stworzenia grupy ekspertów, tzw. gabinetu cieni, który recenzowałby na bieżąco decyzje rządowe (46 do 26 proc.).

 

Jak pokazuje badanie, respondenci oczekują znaczącej poprawy w komunikacji. Głównie za pośrednictwem internetu (strona, facebook) – 64 proc. Z kolei 51 proc. chce stworzenia związkowej stacji TV. Tyle samo osób chce wydawania tygodnika podejmującego problemy ludzi pracy.

 

Badanie „Opinie o związkach zawodowych” przeprowadzono w dniach 11-14 czerwca na reprezentatywnej próbie losowej 934 dorosłych mieszkańców Polski.

 

Źródło oficjalna strona KK NSZZ Solidarność.