Ilość wyświetleń: 323

Świąteczne spotkanie NSZZ Solidarność miasta Jaworzno

22 grudnia jaworznicka Solidarność mogła po raz kolejny spotkać się na tradycyjnym spotkaniu przedświątecznym.

22 grudnia jaworznicka Solidarność mogła po raz kolejny spotkać się na tradycyjnym spotkaniu przedświątecznym.

– Witam Was wszystkich. Cieszę się, że jest nas takie liczne grono. Od zeszłego roku trochę nas przybyło – przywitał na wstępie zebranych przewodniczący NSZZ Solidarność miasta Jaworzno Waldemar Sopata. – Witam już tradycyjnie naszego proboszcza z Kolegiaty. Dziękujemy ks., że już od paru lat zawsze nas odwiedza – mówił przewodniczący Sopata, następnie złożył obecnym życzenia świąteczne.- Chciałbym Wszystkim nam, naszym rodzinom, bliskim, znajomym na te święta, na cały nadchodzący rok życzyć zdrowia przede wszystkim, radości, błogosławieństwa Bożego i samych łask Bożych. Obyśmy mogli się spotkać w takim gronie w przyszłym roku. – Mówił szef jaworznickiej Solidarności do obecnych.

 

Sekcja Terenowa NSZZ Solidarność miasta Jaworzno składa się z Komisji Zakładowych Solidarności z jaworznickich zakładów pracy. Ma ona za zadanie reprezentować interesy związku na szczeblu lokalnego samorządu.

 

Następnie głos zabrał ks. prałat Eugeniusz Cebulski, wygłosił krótką modlitwę, po której chwalił jaworznicką Solidarność za zaangażowanie również w sprawy Kościoła. Przypomniał o sprowadzeniu przez Solidarność do Kolegiaty św. Wojciecha i Katarzyny relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, licząc na to, że już wkrótce zostanie On ogłoszony świętym. – Szczególnie przyzywajmy bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który został oficjalnie przez papieża Franciszka ogłoszony patronem Solidarności – zaznaczył ks. Cebulski. – Niech ten Patron za każdego z Was oręduje przed Bogiem i niech hasło Jego: „Zło dobrem zwyciężaj” towarzyszy nam w codziennym życiu – podkreślił na zakończenie ks. prałat.

 

Coroczne spotkania opłatkowe Terenowej Sekcji Problemowej NSZZ Solidarność stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia oraz obchodów Nowego Roku. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła członkom Solidarności spotkaniu wigilijnemu.

 

Dla wszystkich Szczęść Boże na te Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący 2015 rok.

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.