Ilość wyświetleń: 343

Prezes Kazimierz Grzechnik na ZZD Solidarności

Na wyborczym Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski, które odbyło się w piątek 21 lutego, gościem był Prezes PKW S.A. Pan Kazimierz Grzechnik.

 

Na wyborczym Zakładowym Zebraniu Delegatów NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski, które odbyło się w piątek 21 lutego, gościem był Prezes PKW S.A. Pan Kazimierz Grzechnik.


Przedstawił bieżącą sytuację w spółce oraz perspektywy na przyszłość. Mówił, że 2013 r. był bardzo trudny dla górnictwa. Spadające ceny węgla zmuszają nas do tego, że firma nasza musi silnie konkurować na rynku, ale, że radzimy sobie.

Pan Prezes Grzechnik mówił również, że poziom bezpieczeństwa w PKW S.A. jest na wysokim poziomie, co potwierdzają niezależne firmy zewnętrzne, zaznaczył jednak, że nie wszystko w tym temacie już zostało osiągnięte. Mówił także, że firma nasza produkuje węgiel na bardzo wysokim poziomie. Planowane jest zwiększenie wydobycia, przez co zmniejszą się koszty.

Prezes Grzechnik odniósł się do dialogu społecznego w PKW S.A. – Związek zawodowy Solidarność jest bardzo ważnym i istotnym partnerem w dialogu społecznym. – Mówił Pan Prezes dodał również.- Jest to trudny partner, wymagający, ale konstruktywny. Uważam, że najtrudniejsze problemy, które przed nami będą się pojawiały rozwiązywane będą przy stole dialogu. – Podkreślał Prezes PKW S.A.

W dalszej części Prezes Grzechnik poinformował zebranych o zmianie nazwy spółki z Południowego Koncernu Węglowego S.A. na TAURON Wydobycie S.A. co nastąpi w najbliższych dniach. Wytłumaczył Delegatom, że zmiana nazwy podyktowana jest strategiom TAURON PE, która to firma od kilku miesięcy jest jedynym właścicielem naszej spółki.

Prezes Grzechnik mówił także o inwestycjach w spółce. Strategiczne inwestycje to budowa szybu Grzegorz na Sobieskim i pogłębianie szybu w ZG Janina. Inwestycje te zapewnią spółce przyszłość i pozwolą utrzymać miejsca pracy w naszym regionie. Firma inwestuje również w nowe urządzenia, w nowe maszyny, w nowe technologie, które są zdecydowanie bardziej wydajne a przede wszystkim bezpieczne.

Prezes Kazimierz Grzechnik podziękował za zaproszenie. – Szanowni Państw, dziękuję za zaproszenie. Jak tylko mogę to korzystam z takiej okazji przede wszystkim ze względu, żeby zapoznać jak najszerszą grupę naszych pracowników o sytuacji, jaka jest w firmie.

 

Galeria z ZZD NSZZ Solidarność ZG Sobieski >>>

 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.