Ilość wyświetleń: 290

Porozumienie płacowe w Grupie TAURON

Rada Społeczna w Tauron Polska Energia podpisała z zarządem Grupy porozumienie płacowe na 2014 rok. Wysokość podwyżek w poszczególnych firmach zostanie ustalona w drodze negocjacji organizacji związkowych z pracodawcami. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownicy Grupy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych oraz będą mieli prawo do premii partycypacyjnej.

Rada Społeczna w Tauron Polska Energia podpisała z zarządem Grupy porozumienie płacowe na 2014 rok. Wysokość podwyżek w poszczególnych firmach zostanie ustalona w drodze negocjacji organizacji związkowych z pracodawcami. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pracownicy Grupy otrzymają podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych oraz będą mieli prawo do premii partycypacyjnej.


Jak podkreśla Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w Tauron Wydobycie i wiceprzewodniczący Prezydium Rady Społecznej, pula na podwyżki wynagrodzeń we wszystkich spółkach będzie jednakowa w przeliczeniu na pracownika. Natomiast sposób wydatkowania tych środków zostanie uzgodniony podczas negocjacji w każdej z firm. – Zarządy mają do końca pierwszej dekady lipca przedstawić organizacjom związkowym wskaźniki ekonomiczne, które będą podstawą negocjacji w poszczególnych spółkach – mówi Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w spółce Tauron Wydobycie oraz wiceprzewodniczący Prezydium Rady Społecznej Grupy Tauron.

Jak informuje Waldemar Sopata porozumienie obliguje wszystkich pracodawców w Grupie do rozpoczęcia rozmów płacowych. – Gdyby nie to porozumienie, to ze względu na trudną sytuację w niektórych spółkach część pracowników Grupy nie dostałaby żadnych podwyżek – zaznacza. Przewodniczący podkreśla, że podwyżki zostaną wypłacone z wyrównaniem od stycznia tego roku. Natomiast wypłata premii partycypacyjnej i jej wysokość będą uzależnione od wskaźników ekonomicznych każdej z firm. W tych spółkach, gdzie wyniki finansowe pozwolą na przyznanie premii partycypacyjnej, będzie ona wypłacona w dwóch transzach. Pierwsza część do końca trzeciego kwartału, druga – do końca czwartego kwartału. Waldemar Sopata podkreśla, że premia partycypacyjna będzie jednorazowym świadczeniem i nie zostanie wliczona do podstaw wynagrodzeń pracowników Grupy.

Jeden z zapisów porozumienia mówi o zmianie zasad negocjacji płacowych w poszczególnych spółkach w kolejnych latach. Rozpoczęcie rozmów na temat podwyżek płac w roku przyszłym będzie możliwe już w ostatnim kwartale. Podstawę tych rozmów mają stanowić wyniki finansowe za trzy kwartały oraz prognoza na ostatni kwartał.

 

Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.