Ilość wyświetleń: 313

Niedopracowana nowelizacja tylko zaszkodzi górnictwu

Proponowane zmiany w ustawie Prawo Energetyczne mogą zaszkodzić, a nie pomóc polskiemu górnictwu – ostrzegają związkowcy z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” i wzywają pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka, aby ten zaangażował w prace legislacyjne ekspertów. Chodzi o niedopracowane przepisy, które w założeniu miały ograniczyć import głównie rosyjskiego węgla do Polski.

Proponowane zmiany w ustawie Prawo Energetyczne mogą zaszkodzić, a nie pomóc polskiemu górnictwu – ostrzegają związkowcy z Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność” i wzywają pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Wojciecha Kowalczyka, aby ten zaangażował w prace legislacyjne ekspertów. Chodzi o niedopracowane przepisy, które w założeniu miały ograniczyć import głównie rosyjskiego węgla do Polski.

 

Zdaniem górniczej „S”, istnieje poważne ryzyko, że obecnie proponowana wersja nowelizacji Prawa Energetycznego, wprowadzająca koncesje na obrót węglem kamiennym, spowoduje załamanie się rynku sprzedaży polskiego węgla. – Stanie się tak po wprowadzeniu poprawki rządowej zrównującej warunki uzyskania koncesji na obrót węglem kamiennym dla przywozu, wywozu i sprzedaży wewnątrz kraju – przekonują związkowcy w piśmie skierowanym do rządowego pełnomocnika odpowiedzialnego za sektor. Wskazują też, że zaledwie kilkanaście spośród kilku tysięcy firm sprzedających węgiel krajowy byłoby w stanie spełnić warunki koncesyjne związane z wniesieniem zabezpieczenia majątkowego o wartości do 20 milionów złotych.

Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego „S” wniosła o zaangażowanie w proces legislacyjny ekspertów, którzy oceniliby warunki, jakie powinny spełniać podmioty starające się o koncesję. – Należy w tej sprawie wypracować takie rozwiązania, które ograniczając import zagwarantują niezakłóconą sprzedaż rodzimego węgla kamiennego w Polsce i zagranicą – czytamy w liście do pełnomocnika. – Te proponowane aktualnie szkodzą polskiemu górnictwu węgla kamiennego – jednoznacznie stwierdzają związkowcy.

Drugim żądaniem największej branżowej organizacji związkowej jest równouprawnienie węgla kamiennego w stosunku do innych paliw stałych wykorzystywanych w celach energetycznych (węgla brunatnego i koksu).

Trzeci postulat dotyczy udzielenia wsparcia organizacyjnego i finansowego dla działań związanych z ochroną rynku opałowego w Polsce przed nieuczciwą konkurencją węgla kamiennego z importu.

 

Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej.