Ilość wyświetleń: 295

Nie będzie likfidacji kopalń

W czwartek 5 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie dwustronne przedstawicieli górniczych organizacji związkowych z premierem Donaldem Tuskiem.

W czwartek 5 czerwca w Katowicach odbyło się spotkanie dwustronne przedstawicieli górniczych organizacji związkowych z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmawialiśmy o działaniach mających poprawić funkcjonowanie sektora. Przede wszystkim jednak ustaliliśmy, że dla kopalń przeżywających trudności przygotowane zostaną „programy naprawcze”, dzięki czemu unikniemy konieczności likwidacji tych zakładów – podsumowuje przebieg rozmów przewodniczący branżowych struktur „Solidarności” Jarosław Grzesik.

 


Lider największej organizacji związkowej działającej w polskim górnictwie zaznacza, że stronom nie udało się omówić wszystkich problemów sektora. – Materia ta jest niezwykle obszerna, dlatego postanowiliśmy się dzisiaj skupić na trzech kwestiach: doprowadzeniu do wzrostu popytu na polski węgiel i odbudowie państwowej sieci sprzedaży węgla, możliwości wstrzymania lub przynajmniej częściowego przyblokowania importu węgla do Polski oraz wyprowadzeniu kopalń przeżywających dzisiaj największe trudności „na prostą” – mówi Grzesik.

Strony przeanalizowały możliwość wprowadzenia koncesji na sprzedaż węgla i certyfikowania jakościowego surowca, co pozwoliłoby wyeliminować z rynku surowiec najgorszej jakości, często importowany.

Konkretnym wnioskiem płynącym z czterogodzinnych rozmów jest konieczność wprowadzenia „programów naprawczych” dla kopalń znajdujących się dzisiaj w najgorszej sytuacji. Dotyczy do przede wszystkim wymienianych ostatnio zakładów należących do Kompanii Węglowej SA (KW). – Sprzeciwiliśmy się pomysłom likwidacji kopalń określanych przez drugą stronę mianem „trwale nierentownych”. W zamian zaproponowaliśmy przygotowanie „programów naprawczych” dla kopalń, które w tej chwili są w złej sytuacji. Powinny to być rozwiązania uzgadniane pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi, tak jak to miało miejsce do tej pory, np. w kopalni „Halemba-Wirek”, też skazywanej w swoim czasie przez Zarząd Kompanii na likwidację. Wprowadzenie „programu naprawczego” uratowało zakład, który funkcjonuje do dzisiaj – relacjonuje szef górniczej „Solidarności”.

Jutro, w Warszawie, odbędzie się spotkanie zespołu mającego wypracować założenia do rządowej strategii dla branży na najbliższe lata i tzw. ustawy górniczej.

Na 9 czerwca natomiast zaplanowano zebranie międzyzwiązkowego sztabu protestacyjnego, który podsumuje efekty dotychczasowych spotkań z premierem i podejmie decyzje o dalszych działaniach strony społecznej.

Źródło oficjalna strona Solidarności Górniczej.