Ilość wyświetleń: 303

Górnicze organizacje związkowe chcą spotkania z premierem

Liderzy trzynastu organizacji związkowych działających w polskim górnictwie zwrócili się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie. Powód? Bardzo trudna sytuacja sektora i jego niejasna przyszłość: wkrótce przestanie obowiązywać rządowa „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”.

 

Liderzy trzynastu organizacji związkowych działających w polskim górnictwie zwrócili się do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o natychmiastowe spotkanie. Powód? Bardzo trudna sytuacja sektora i jego niejasna przyszłość: wkrótce przestanie obowiązywać rządowa „Strategia działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”.


We wstępie do apelu przekazanego wojewodzie śląskiemu Piotrowi Litwie przez trzech przewodniczących – górniczej „Solidarności” Jarosława Grzesika, Związku Zawodowego Górników w Polsce Dariusza Potyrałę i Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra” Dariusza Trzcionkę – jego autorzy stwierdzają, że obecnej kondycji spółek węglowych winne są ich zarządy, które „nie radzą sobie zarówno z wydobyciem węgla, jak i z jego sprzedażą”.

Związkowcy krytykują nadzór właścicielski nad spółkami oraz politykę rządu oceniając, że w stosunku do górnictwa węgla kamiennego jest ona niejasna, co ma istotne znaczenie wobec dobiegającego końca okresu obowiązywania „Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015”. Jarosław Grzesik zwraca uwagę, że „Strategia” jest ostatnim elementem uzgodnionym przez stronę społeczną ze stroną rządową w wyniku dialogu, a brak podobnego dokumentu na przyszłość może przynieść nowe zagrożenia. – Ustaliliśmy wtedy na przykład, że prywatyzacja spółek węglowych jest dopuszczalna, ale tylko poprzez giełdę i z gwarancją utrzymania ponad połowy udziałów w rękach Skarbu Państwa – mówi przewodniczący górniczej „S”. – Koniec obowiązywania „Strategii” oznaczałby dopuszczenie prywatyzacji poprzez tak zwanego inwestora strategicznego oraz możliwość pozbycia się przez Skarb Państwa ponad połowy udziałów prywatyzowanej firmy. Jestem niemal pewien, że mielibyśmy wtedy powrót do praktyk z lat dziewięćdziesiątych, gdy w mało kontrolowany sposób oddawano w prywatne ręce przedsiębiorstwa z branży energetycznej, huty czy cementownie – przekonuje.

W dalszej części listu skierowanego do premiera Tuska wskazano, że wciąż brakuje odpowiedzi na pojawiające się pytania o plany polskiego rządu w odniesieniu do górnictwa i o to, czy bezpieczeństwo energetyczne kraju oparte będzie na rodzimym węglu, czy na nośnikach energii pochodzących z importu.

Zdaniem strony związkowej, bez zdecydowanych działań i ochrony sektora ze strony resortu „dojdzie do niewyobrażalnego dramatu ludzkiego na Śląsku i likwidacji setek tysięcy miejsc pracy”.

Dokument zakończono wezwaniem do „podjęcia natychmiastowych systemowych działań i stworzenia polityki energetycznej kraju opartej na jedynym realnym posiadanym przez nasz kraj nośniku energii – węglu” i postulatem zorganizowania „dwustronnego spotkania dotyczącego górnictwa węgla kamiennego”.

Pod apelem podpisali się przedstawiciele trzynastu organizacji: Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”, Związku Zawodowego Górników w Polsce, Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”, Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”, Związku Zawodowego Pracowników Dołowych, Związku Zawodowego Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce „Przeróbka”, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce, Związku Zawodowego „Kontra”, NSZZ „Solidarność 80”, Związku Zawodowego Jedności Górniczej, Związku Zawodowego Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce, Związku Zawodowego Ratowników Górniczych Kompanii Węglowej SA i Związku Zawodowego „Kadra XXI”. Jego pełną treść publikujemy poniżej.

 

Treść listu tutaj >>>

Źródło oficjalna strona Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność.