Ilość wyświetleń: 279

W Tauronie chcą rozpoczęcia negocjacji płacowych

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron zwróciła się do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów płacowych na 2014 rok. Związkowcy domagają się 5 proc. podwyżek płac zasadniczych dla pracowników wszystkich zakładów wchodzących w skład Grupy.

Rada Społeczna Grupy Kapitałowej Tauron zwróciła się do pracodawcy o rozpoczęcie rozmów płacowych na 2014 rok. Związkowcy domagają się 5 proc. podwyżek płac zasadniczych dla pracowników wszystkich zakładów wchodzących w skład Grupy.


– Oczekujemy wzrostu płacy zasadniczej każdego pracownika, niezależnie od tego, w której spółce jest zatrudniony. To jest dla nas priorytet. Koncentrowanie się na różnego rodzaju świadczeniach jednorazowych i premiach sprawia, że z roku na rok realne wynagrodzenia pracowników Grupy maleją – mówi Waldemar Sopata, wiceprzewodniczący Rady Społecznej w Grupie Tauron i szef Solidarności w ZG Sobieski.

Podkreśla, że zdaniem związkowców postulat 5 proc. wzrostu funduszu płac nie jest wygórowany. – W zeszłym roku Grupa Tauron osiągnęła spore zyski. Jest więc rzeczą naturalną, że Rada Społeczna reprezentująca organizacje związkowe działające we wszystkich spółkach Grupy wystąpiła do pracodawcy o rozpoczęcie negocjacji płacowych – zaznacza Sopata.

Dodaje, że zarówno przedstawiciele związków zawodowych, jak i pracodawca, powołali już zespoły negocjacyjne. Obie strony wstępnie zadeklarowały, że rozmowy płacowe zostaną zakończone do końca kwietnia.


Źródło oficjalna strona NSZZ Solidarność Region Śląsko – Dąbrowski.