Ilość wyświetleń: 330

Zbadaj się!!!

Zdrowie jest fundamentem, na którym budujemy swoje życie oraz opieramy swój rozwój. Aby zachować zdrowie i uchronić się przed chorobami, trzeba posiąść pewną wiedzę dotyczącą własnego zdrowia. Współczesny człowiek na pierwszym miejscu stawia karierę, pieniądze itp. Lecz niestety, gdy nie ma zdrowia wszystko to tracimy.

 

Zdrowie jest fundamentem, na którym budujemy swoje życie oraz opieramy swój rozwój. Aby zachować zdrowie i uchronić się przed chorobami, trzeba posiąść pewną wiedzę dotyczącą własnego zdrowia. Współczesny człowiek na pierwszym miejscu stawia karierę, pieniądze itp. Lecz niestety, gdy nie ma zdrowia wszystko to tracimy.


Stare powiedzenie mówi, „że lepiej zapobiegać chorobie niż ją leczyć”. Aby zapobiegać chorobą coraz częściej firmy i korporacje organizują swoim pracownikom szereg badań profilaktycznym. W krajach zachodnich już dawno zauważono, że zdrowy pracownik to zysk dla firmy, dlatego firmy same wprowadzają profilaktykę zdrowotną.

Wychodząc naprzeciw, Południowy Koncern Węglowy S.A. w trosce o zdrowie pracowników spółki uruchomił badania profilaktyczne. Do wyboru jest pięć programów:

1. Profilaktyka w zakresie narządów ruchowych obejmująca:

– konsultację lekarza

– zabiegi rehabilitacyjne.

2. Profilaktyka w zakresie okulistycznych obejmująca:

– badania pola widzenia obu oczu

– badanie dna oka

– badanie ostrości widzenia

– badanie ciśnienia śródgałkowego

– konsultacja lekarza.

3. Profilaktyka w zakresie kardiologicznym obejmująca:

– EKG, echo serca, profil lipidowy, poziom cukru

– konsultacja lekarza

4. Pakiet badań „zdrowa kobieta”.

5. Pakiet badań „zdrowy mężczyzna”.

Rejestracja dla pracowników ZG Janina odbywa się w przychodni Elvita NZOZ GZLA w Libiążu zgłaszając się w gabinecie zabiegowym pokój 107.

Rejestracja dla pracowników ZG Sobieski odbywa się w przychodni Elvita NZOZ GZLA w Jaworznie w gabinecie zabiegowym pokój 111.

Ważne!!!

Świadczenia medyczne w ramach programów profilaktycznych są przychodami ze stosunku pracy i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składkami ZUS. Naliczone składki od wartości otrzymanych świadczeń medycznych zostaną potrącone pracownikowi z wynagrodzenia za dany miesiąc.

Zachęcamy wszystkich pracowników do skorzystania z szerokiego wachlarza pakietów zdrowotnych.

Bliższe informacje tutaj >>>