Ilość wyświetleń: 306

Zakładowe Zebranie Delegatów

W piątek 19 kwietnia w Sali szkoleń przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski.

W piątek 19 kwietnia w Sali szkoleń przy stołówce szybu Piłsudski odbyło się sprawozdawcze Zakładowe Zebranie Delegatów NSZZ Solidarność w Południowym Koncernie Węglowym S.A. ZG Sobieski.

Raz do roku KZ NSZZ Solidarność mają obowiązek przeprowadzić sprawozdanie z rocznej działalności przed Delegatami. Zakładowe Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą w związku.

Na spotkaniu tym nie mogło zabraknąć zaproszonych gości do Jaworzna zawitali Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność Kazimierz Grajcarek, szef Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz, Przewodniczący górniczej Solidarności Jarosław Grzesik oraz zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność Bogdan Biś. Południowy Koncern Węglowy reprezentował wice Prezes Jerzy Wróbel.

Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki swe wystąpienie skupił na kryzysie, pogarszających się warunkach gospodarczych w kraju. – Pod przykrywką kryzysu kryje się wszystko. – Mówił przewodniczący SGiE – My chcemy powiedzieć, kto odpowiada za kryzys. Kto podejmuje do dnia dzisiejszego takie decyzje, że wspomaga się banki a zabiera się ludziom. – Udowadniał, że ten kryzys zawdzięczamy pazerności bankierów i z głupoty rządzących. Wiele uwagi poświęcił pakietowi klimatycznemu apelując do Delegatów, aby włączyli się w zbiórkę podpisów pod europejską inicjatywą o zawieszeniu pakietu klimatycznego.

Dominik Kolorz swą wypowiedź poświęcił w większości udanemu strajkowi generalnemu na śląsku. – Mamy olbrzymie zaufanie wśród pracowników i ludzi. – Mówił, że, mimo, iż media dostały zadanie zdyskredytowania tego strajku, nie udało się tego dokonać. Większość społeczeństwa poparło ten strajk i pytają się, co dalej. Szef Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności również jak jego przedmówca mówił o kryzysie oraz o propozycjach na jego złagodzenie proponowane prze Solidarność w Komisji Trójstronnej. – Wszystkie kraje europejskie mają swoje ustawy antykryzysowe. I te kraje idą zdecydowanie dalej w pomocy przedsiębiorcom, w pomocy pracownikom.- Przypomniał słowa Kazimierza Grajcarka ile wstrzymano inwestycji węglowych w naszym kraju i że istnieje realne zagrożenie do likwidacji kolejnych kopalń. – Nie rozumiem tego, dlaczego premier Tusk, minister Rostowski chcą doprowadzić do tego, że zlikwidują setki przedsiębiorstw, że doprowadzą do strukturalnego bezrobocia. – Powiedział szef śląskiej Solidarności.

Przewodniczący Solidarności górniczej na wstępie wystąpienie podziękował za zaproszenie na ZZD, podkreślił, że z dużą przyjemnością przyjeżdża Jaworzna. Jarosław Grzesik również jak Kazimierz Grajcarek apelował o przyłożenie się do zbierania podpisów pod europejską inicjatywą o zawieszeniu pakietu klimatycznego. Kolejnym poruszonym tematem prze Przewodniczącego Grzesika był temat branży górniczej. Mówił o zalegających milionach ton węgla na zwałach o światowych potentatach, którzy zalewają Europę tym produktem oraz o nieudolnym rządzie, który nic nie robi, aby bronić własnego przemysłu wydobywczego. – Mamy około 9 mln. ton węgla na kopalnianych zwałach. Energetyka ma tego węgla nie wiele mniej. A węgiel z Rosji płynie po kosztach wydobycia go na dalekiej Syberii. – Wspomniał także o wielkiej niewiadomej, co do emerytur górniczych, ponieważ z zapowiedzi Tuska wynika, że rząd chce wprowadzić jakieś zmiany, lecz do końca nie wiadomo, jakie. Były zapowiedzi, że do emerytur górniczych uprawnieni będą jedyni ci, którzy bezpośrednio pracują przy wydobyciu. Solidarność górnicza wspólnie z innymi górniczymi związkami zawodowymi wystosowała pismo do rządu, że na dole każdy pracuje przy wydobyciu.

– Podziękowania od przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy dla jednej z największych i prężniejszych organizacji związkowych nie tylko w regionie Śląsko – Dąbrowskim, ale również w kraju. – Tymi słowami przywitał się z Delegatami zastępca przewodniczącego KK NSZZ Solidarność. – I prośba, aby nie tylko utrzymać taką formę, ale mobilizować się, bo będzie to już niedługo potrzebne. – Bogdan Biś mówił o pracach Komisji Krajowej, o strukturze związku, powiedział o kończącej się kadencji i o wyborach, które przed nami. Mówił o inicjatywach KK między innymi o inicjatywie „Mój Dom Mój Prąd”, „Podnieśmy Polakom Płacę minimalna”. Przypomniał akcję zbierania podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego. Zapewnił, że walka w sprawie wieku emerytalnego wciąż trwa i że Komisja Krajowa tematu tego nie odpuści. Mówił także o walce z umowami śmieciowymi o ty, że musimy w Polsce tę formę zatrudnienia zmienić. Przypomniał także krzywdzącą ustawę o zgromadzeniach publicznych, która pozbawia mniejsze organizacje do możliwości organizowania demonstracji. W swym wystąpieniu mówił także o pracach Solidarności w europejskich strukturach związkowych.

W imieniu Zarządu Południowego Koncernu Węglowego S.A. mówił wiceprezes zarządu Jerzy Wróbel. Przedstawił przyszłościowe plany spółki, priorytetem inwestycji to między innymi budowa szybu „Grzegorz” w ZG Sobieski oraz pogłębienie szyby w ZG Janina . Wspomniał, także o inwestycjach w park maszynowy o zakupie nowych kombajnów a także o wprowadzeniu taśmociągów do jazdy ludzi. – Podjęliśmy bardzo duże działania, jeśli chodzi o transport załogi przenośnikami taśmowymi czy kolejkami podwieszanymi. – Mówił również o trudnej sytuacji na rynku zbytu węgla. Zapewniał Delegatów o tym, że dla pracodawcy najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników w PKW S.A. i że zarząd nie szczędzi na inwestycjach w BHP.

Sprawozdanie za zeszły rok przedstawił Przewodniczący Waldemar Sopata. Poinformował on zebranych o pracach Komisji Zakładowej w roku 2012. Jednak jego wystąpienie skupiło się na sprawach bieżących. Mówił o pracach w Radzie Społecznej Tauron. O problemach w negocjacjach płacowych. Przypomniał też strajk generalny, który także odbył się w naszym zakładzie. Nadmienił, że na obecną chwilę wszystko wskazuje, że może nas czekać kolejna akcja strajkowa tym razem o nasze płace. Mówił także o poprawie dialogu w spółce. – Jak wiecie rok temu powołano nowy zarząd. Od tamtej pory na szczeblu związki zawodowe zarząd wrócił dialog. Czego nie można powiedzieć na styku dyrekcja ZG Sobieski. – Mówił o problemach po kolegiach powypadkowych, o karaniu pracowników niezgodnie z prawem. Zapewnił Delegatów, że dla Solidarności najważniejsze jest bezpieczeństwo pracowników a na miejscu kolejnym są godne płace. Wiele uwagi poświęcił łamaniu przepisów czasu pracy w ZG Sobieski oraz o kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Zdjęcia z Zakładowego Zebrania Delegatów 19.04.2013 r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.