Ilość wyświetleń: 336

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji

Dnia Kobiet

pracownicom ZG Sobieski

składamy najserdeczniejsze życzenia

wszelkiej pomyślności w życiu osobistym,

zawodowym i związkowym.

Życzymy Wam satysfakcji z wykonywanej pracy

poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji,

coraz lepszych warunków do wykonywania

Waszych obowiązków

oraz pogody ducha na co dzień.

Szczęść Boże!!!

ZOZ NSZZ Solidarność

W PKW S.A. ZG Sobieski