Ilość wyświetleń: 317

Uroczysta sesja WZD SKGWK połączona z obchodami w Jastrzębiu

Tegoroczne obchody rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego połączone zostały z uroczystościami upamiętniającymi górnicze strajki z 1988 roku. Pamięć o uczestnikach protestów, które przyczyniły się do demontażu systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, uczczono specjalną sesją Walnego Zebrania Delegatów (WZD) górniczej Solidarności. W jej trakcie odczytano okolicznościowe stanowisko WZD i wyświetlono „Skok ku wolności”, film na temat tamtych wydarzeń.

Tegoroczne obchody rocznicy podpisania Porozumienia Jastrzębskiego połączone zostały z uroczystościami upamiętniającymi górnicze strajki z 1988 roku. Pamięć o uczestnikach protestów, które przyczyniły się do demontażu systemu komunistycznego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, uczczono specjalną sesją Walnego Zebrania Delegatów (WZD) górniczej Solidarności. W jej trakcie odczytano okolicznościowe stanowisko WZD i wyświetlono „Skok ku wolności”, film na temat tamtych wydarzeń.


Wyjątkowe obchody rozpoczęła tradycyjna msza święta w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła (zwanym kościołem „na górce”), który przed 25 laty stanowił azyl dla działaczy nielegalnej wówczas Solidarności. Nabożeństwo koncelebrowane odprawił arcybiskup metropolita katowicki Wiktor Skworc, a wśród koncelebransów byli m.in. kapelan Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność ksiądz prałat Bernard Czernecki oraz kapelan śląsko-dąbrowskiej Solidarności ks. prałat Stanisław Puchała. Na uroczystości przybyło ponad 90 pocztów sztandarowych w tym dwa poczty reprezentujące nasz zakład pracy. Pierwszy poczet, który tradycyjnie obstawiają emeryci zrzeszeni w Kole Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność przy ZG Sobieski z byłej już KWK Jaworzno a ufundowany w roku 1980 przez ówczesną KZ. Drugi natomiast reprezentuje obecny zakład i prowadzą go pracownicy, którzy obecnie pracują w ZG Sobieski.

W homilii arcybiskup przypomniał, co o prawach pracowniczych i związkach zawodowych mówił papież Jan Paweł II podczas wizyty na katowickim lotnisku Muchowiec 30 lat temu. – O prawa pracownicze, a wśród nich szczególnie o wolność zrzeszania się, upomniał się głośno papież Jan Paweł II, kiedy w 1983 roku przybył do Katowic. (…) Na katowickim lotnisku Muchowiec wołał: „Obowiązkowi pracy odpowiadają też uprawnienia człowieka pracy. Należy je ujmować szczególnie w kontekście praw człowieka. Sprawiedliwość społeczna polega na poszanowaniu i urzeczywistnianiu praw człowieka w stosunku do wszystkich członków społeczeństwa”. I dalej: „Jest to przede wszystkim prawo do sprawiedliwej zapłaty. Sprawiedliwej, czyli takiej, która starcza również na utrzymanie rodziny. Jest to również prawo do wypoczynku. Przypominam, ile razy w Piekarach poruszaliśmy sprawę wolnej od pracy niedzieli. Ze sprawą uprawnień ludzi pracy łączy się również sprawa związków zawodowych. Na ten temat napisałem w encyklice »Laborem exercens«”, mówił dalej Jan Paweł II w Katowicach. Nowoczesne związki zawodowe wyrosły na podstawie walki pracowników, świata pracy, a przede wszystkim robotników przemysłowych o ich słuszne uprawnienia w stosunku do posiadaczy środków produkcji. Zadaniem ich pozostaje obrona rynkowych interesów ludzi pracy we wszystkich dziedzinach, w których dochodzą do głosu uprawnienia tych ostatnich. Doświadczenie historyczne poucza, że organizacje tego typu są nieodzownym składnikiem życia społecznego, zwłaszcza w nowoczesnych społeczeństwach uprzemysłowionych. Są one wykładnikiem walki o sprawiedliwość społeczną, o słuszne uprawnienia ludzi pracy” – cytował papieża-Polaka metropolita katowicki.

Następnie uroczystości przeniosły się przed Pomnik Porozumienia Jastrzębskiego przy KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka”, gdzie delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Wcześniej związkowcy, politycy szczebla lokalnego, przedstawiciele służb mundurowych i mieszkańcy Jastrzębia wysłuchali wystąpienia przewodniczącego Komisji Krajowej Związku Piotra Dudy. Lider największego związku zawodowego w kraju nawiązał do porozumień z 1980 roku, przypominając o nadal aktualnych postulatach robotników strajkujących 33 lata temu, takich jak uregulowanie kwestii wieku emerytalnego, podwyższenie płacy minimalnej czy ułatwienie dostępu do służby zdrowia, żłobków i przedszkoli. – Ale nigdy nie sądziłem, że będziemy się upominać o postulat pierwszy, najważniejszy: wolne od pracodawców i od polityków, niezależne związki zawodowe. (…) Obecnie rządzący przygotowali projekt ustawy, który tak w praktyce delegalizuje związki zawodowe, utrudniając im działalność – mówił. – Dlatego tym bardziej te postulaty są dzisiaj aktualne. I związek zawodowy „Solidarność” musi walczyć o to, aby testament robotników z 1980 roku był wypełniony – podkreślał.

Obchody zakończyła uroczysta sesja Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „S”. Obradujący w jastrzębskim Domu Zdrojowym delegaci oraz obecni na sali goście wysłuchali treści wypracowanego wczoraj stanowiska WZD. Wśród uczestników nie mogło zabraknąć przedstawicieli NSZZ Solidarność ZG Sobieski Przewodniczącego Waldemara Sopaty, zastępcy Przewodniczącego Piotra Miś oraz członka prezydium Krzysztofa Kisiel.

Złotymi Medalami Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w uznaniu zasług dla Związku wyróżniono 18 osób.

Wręczono również najwyższe wyróżnienia przyznawane przez Konwent Seniorów Solidarności. Odebrali je: opozycjonista związany z Niezależnym Zrzeszeniem Studentów i podziemną „S”, a obecnie szef Stowarzyszenia „Pokolenie” Przemysław Miśkiewicz oraz legendarny przywódca NSZZ „Solidarność” w Hucie „Katowice” i sygnatariusz Porozumienia Katowickiego z 1980 roku Andrzej Rozpłochowski.

Podczas sesji odbyła się premiera 35-minutowego dokumentu opowiadającego o strajkach z 1988 roku (film, pod tytułem „Skok ku wolności”, jest już dostępny w Internecie oraz na naszej stronie).

Zdjęcia z Rocznicy Podpisania Porozumień Jastrzębskich – Jastrzębie 03.09.2013 r. >>>

Źródło oficjalna strona SKGWK NSZZ Solidarność.