Ilość wyświetleń: 252

Strajk 26 marca

We wtorek 26 marca na zmianie pierwszej w PKW S.A. ZG Sobieski odbędzie się strajk solidarnościowy. Strajk odbędzie się dla pracowników powierzchni od godziny 600 do 800 natomiast dla pracowników dołowych od 630 do 830.

We wtorek 26 marca na zmianie pierwszej w PKW S.A. ZG Sobieski odbędzie się strajk solidarnościowy. Strajk odbędzie się dla pracowników powierzchni od godziny 600 do 800 natomiast dla pracowników dołowych od 630 do 830.


W tym dniu spotykamy się na cechowniach na szybach Piłsudski i Sobieski gdzie zostaną przeprowadzone masówki. Masówki odbędą się również w przed dzień strajku tj. 25 marca.

Poniżej zamieszczamy całą treść komunikatu oraz ulotkę BUM.

Komunikat do pracowników >>>

Ulotka BUM >>>


Komitet Protestacyjno – Strajkowy PKW S.A.