Ilość wyświetleń: 301

Spotkanie z prezydentem

Formuła dialogu w Komisji Trójstronnej wyczerpała się – przyznali zarówno związkowcy, jak i pracodawcy podczas spotkania w z Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim. Związki zawodowe złożyły własne propozycje zmian i zadeklarowały kontynuowanie rozmów dwustronnych z pracodawcami. Formuła dialogu w Komisji Trójstronnej wyczerpała się – przyznali zarówno związkowcy, jak i pracodawcy podczas spotkania w z Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim. Związki zawodowe złożyły własne propozycje zmian i zadeklarowały kontynuowanie rozmów dwustronnych z pracodawcami. Pracodawcy z kolei zadeklarowali odniesienie się do propozycji związkowych.


– Prezydent był zaskoczony wspólną oceną związkowców i pracodawców na temat stanu dialogu społecznego i funkcjonowania Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych – powiedział po spotkaniu szef „Solidarności” Piotr Duda. – Tak jak zaskoczeni byli pracodawcy, że przyszliśmy z gotowymi propozycjami zmian.

Pracodawcy, wyrażając gotowość do kolejnego spotkania, zapowiedzieli, że odniosą się do związkowych propozycji. Przewodniczący Duda zwrócił się również do prezydenta, aby był bardziej otwarty na argumenty związków zawodowych, zanim podpisze jakąś ustawę. Przypomniał prezydentowi, że już kolejne podpisane przez niego ustawy zostały przez „Solidarność” skutecznie zaskarżone przed Trybunałem Konstytucyjnym, a następne czekają na rozpatrzenie. Na pytanie prezydenta, czy związki zawodowe są gotowe do rozmów na temat elastycznego czasu pracy, szef „S” powiedział, że tak, ale w rozmowach dwustronnych, a nie w formule Komisji Trójstronnej.

Spotkanie w Pałacu Prezydenckim odbyło się z inicjatywy prezydenta i jest konsekwencją deklaracji złożonej przez Jana Lityńskiego, reprezentującego podczas związkowej konferencji „Dialog społeczny – konieczne nowe otwarcie” – Kancelarię Prezydenta. Konferencja z udziałem m.in. byłych przewodniczących Komisji Trójstronnej odbyła się 10 października. Bronisław Komorowski, choć nie jest stroną dialogu postanowił włączyć się prace nad jego poprawą. – Prezydent nie negocjuje i nie mediuje. Daje przestrzeń do rozmowy – podkreślała po spotkaniu Irena Wóycicka. Minister zaznaczyła też, że panuje zgoda iż dialog społeczny w takiej formule nie przystaje do obecnych warunków społeczno-gospodarczych i należy go zmienić.

Związkowcy domagają rzeczywistego dialogu i realnego wpływu na najważniejsze sprawy dotyczące pracowników.

W spotkaniu wzięli udział szefowie największych związków zawodowych: przewodniczący Solidarności Piotr Duda, szef Forum Związków Zawodowych Tadeusz Chwałka i przewodniczący OPZZ Jan Guz. Pracodawców reprezentowali prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik, prezydent PKPP Lewiatan Henryka Bochniarz, prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski i przewodniczący Konwentu Business Centre Club Wojciech Warski. 

Kancelarię Prezydenta reprezentowali Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP Sławomir Rybicki, Sekretarz Stanu w KPRP Irena Wóycicka i szef Gabinetu Prezydenta Paweł Lisiewicz.

Propozycje zmian, które związkowcy przynieśli na spotkanie z prezydentem, można znaleźć tutaj.

Źródło oficjalna strona KK NSZZ Solidarność.
ml, mach, fot.m.żegliński