Ilość wyświetleń: 342

Górnicy jadą na Jasną Górę

W drugą niedzielę przed Barbórką górnicy z całego kraju po raz kolejny przybędą do Częstochowy, by w jasnogórskim sanktuarium dziękować Bogu i Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski, prosząc zarazem o dalszą opiekę dla siebie i swoich rodzin.

W drugą niedzielę przed Barbórką górnicy z całego kraju po raz kolejny przybędą do Częstochowy, by w jasnogórskim sanktuarium dziękować Bogu i Matce Boskiej Częstochowskiej za otrzymane łaski, prosząc zarazem o dalszą opiekę dla siebie i swoich rodzin. Kulminacyjnym punktem zaplanowanych na 24 listopada uroczystości będzie msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej księdza biskupa Tadeusza Rakoczego.

 


XXIII Ogólnopolską Pielgrzymkę Górników na Jasną Górę rozpocznie przemarsz pocztów sztandarowych sprzed częstochowskiego kościoła pw. św. Barbary, gdzie pielgrzymi zostaną przywitani przez proboszcza tamtejszej parafii ojca Ryszarda Bortkiewicza OSPPE, w kierunku placu przed zespołem klasztornym zakonu paulinów. Tam, przed pomnikiem prymasa Stefana Wyszyńskiego, przybyłe delegacje złożą kwiaty, a następnie udadzą się – wraz z pozostałymi pielgrzymami – na nabożeństwo Drogi Krzyżowej odprawiane od lat na jasnogórskich wałach.

Najważniejszym wydarzeniem będzie msza święta w intencji pracowników kopalń, ich rodzin i całej branży. Nabożeństwo koncelebrowane, oprócz wspomnianego już ks. bp. Tadeusza Rakoczego, odprawią kapelan Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność” (SGiE) ks. prałat Bernard Czernecki, o. Jan Zinówko OSPPE, ks. prałat Andrzej Paździutko, ks. prałat Jan Żak i ks. Grzegorz Dymek.

Uroczystości zakończy ceremonia zawierzenia Braci Górniczej Matce Boskiej Częstochowskiej.

Pielgrzymom towarzyszyć będzie Górnicza Orkiestra Dęta KWB „Turów” w Bogatyni pod dyrekcją Jerzego Bzowskiego.

Pełny program pielgrzymki publikujemy poniżej.

PROGRAM XXIII OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI GÓRNIKÓW NA JASNĄ GÓRĘ

– godz. 9.10-9.40: zbiórka uczestników pielgrzymki oraz pocztów sztandarowych przy kościele pw. św. Barbary obok Jasnej Góry
– godz. 9.40-9.55: powitanie pielgrzymów przez proboszcza parafii pw. św. Barbary, przeora o. Ryszarda Bortkiewicza OSPPE
– godz. 10.00-10.20: przemarsz uczestników pielgrzymki wraz z pocztami sztandarowymi z kościoła pw. św. Barbary do bazyliki na Jasnej Górze
– godz. 10.20-10.30: złożenie kwiatów przez delegację górników przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia
– godz. 10.30-11.45: Droga Krzyżowa
– godz. 12.00-13.30: msza święta koncelebrowana w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (zwanej Kaplicą Cudownego Obrazu) pod przewodnictwem ks. bp. Tadeusza Rakoczego, z udziałem kapelana SGiE ks. prałata Bernarda Czerneckiego, o. Jana Zinówko OSPPE, ks. prałata Andrzeja Paździutko, ks. prałata Jana Żaka i ks. Grzegorza Dymka
– godz. 13.40-14.10: zawierzenie Braci Górniczej i górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej