Ilość wyświetleń: 328

Zapraszamy na pikietę

11 maja spotykamy się przed gmachem w Sejmu. W tym dniu ma się odbyć w Sejmie głosowanie nad koalicyjnym projektem dotyczącym wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. W ramach przygotowanego przez sztab protestacyjny Komisji Krajowej harmonogramu akcji protestacyjnych w dniu głosowania przed gmachem na Wiejskiej odbędzie się pikieta.

11 maja spotykamy się przed gmachem w Sejmu. W tym dniu ma się odbyć w Sejmie głosowanie nad koalicyjnym projektem dotyczącym wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet. W ramach przygotowanego przez sztab protestacyjny Komisji Krajowej harmonogramu akcji protestacyjnych w dniu głosowania przed gmachem na Wiejskiej odbędzie się pikieta. Zachęcamy wszystkich do uczestnictwa w tej manifestacji, tylko wspólnie możemy powstrzymać Rząd przed wprowadzeniem pseudo reformy emerytalnej.

Bliższe informacje w biurach NSZZ Solidarność na szybach Piłsudski i Sobieski lub pod nr telefonów 5682 i 5706.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.