Ilość wyświetleń: 336

Zapraszamy na pikietę do Katowic

17 grudnia o godzinie 15. przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpocznie się pikieta członków czterech największych związków zawodowych w regionie. Kulminacyjnym punktem protestu ma być przekazanie petycji z postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) skierowanej do premiera Donalda Tuska na ręce wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.

 

17 grudnia o godzinie 15. przed gmachem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego rozpocznie się pikieta członków czterech największych związków zawodowych w regionie. Kulminacyjnym punktem protestu ma być przekazanie petycji z postulatami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS) skierowanej do premiera Donalda Tuska na ręce wojewody śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.


– Niezwykle istotne jest, aby jeszcze przed świętami mocnym akcentem przypomnieć rządzącym, co będzie się działo po Nowym Roku, jeśli nadal będą ignorować pogarszającą się sytuację gospodarczą i społeczną w naszym regionie – pisze przewodniczący śląsko-dąbrowskich struktur NSZZ „Solidarność” Dominik Kolorz w sygnowanym przez MKPS apelu do członków wszystkich czterech organizacji związkowych.

Pikietujący zażądają od premiera natychmiastowego przystąpienia do rozmów na temat postulatów Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego:
– stworzenia osłonowego systemu regulacji finansowych oraz ulg podatkowych dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie w okresie niezawinionego przestoju produkcyjnego opartego na zasadzie bilansu dochodów publicznych,
– przekazania pieniędzy pochodzących z narzuconych przez Unię Europejską opłat za ponadnormatywną emisję tzw. gazów cieplarnianych (Pakiet Klimatyczny) na rekompensaty dla branż energochłonnych, tak jak to będzie miało miejsce w Austrii, Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a nie do budżetu państwa,
– uchwalenia przez Sejm ustaw ograniczających stosowanie tzw. umów śmieciowych (umów-zleceń, umów o dzieło),
– likwidacji sterowanego z Warszawy Narodowego Funduszu Zdrowia i stworzenia systemu, w którym możliwie dużo pieniędzy pozostanie na poziomie regionów,
– utrzymania systemu emerytur pomostowych.

21 listopada rozpoczęły się referenda strajkowe w zakładach hutniczych, w przemyśle metalowym, w koksownictwie i na kolei. Tam, gdzie referendum już się zakończyło, poparcie dla strajku przekroczyło 90 procent. Wkrótce zagłosują pracownicy przemysłu zbrojeniowego, a w późniejszym terminie m.in. górnicy.

Przeczytaj pismo w sprawie organizowanej akcji >>>

Źródło strona Solidarności Górniczej.