Ilość wyświetleń: 286

Zapraszamy na kolejną akcję krwiodawczą

Już w piątek 14 września w godzinach od 800 do 1400 na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski po raz kolejny będzie podstawiony autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic do poboru krwi.  Kolejną już akcję krwiodawczą organizują wspólnie Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Już w piątek 14 września w godzinach od 800 do 1400 na parkingu przed stołówką szybu Piłsudski po raz kolejny będzie podstawiony autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic do poboru krwi.  Kolejną już akcję krwiodawczą organizują wspólnie Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność ZG Sobieski.


Zapraszamy wszystkich, którzy mogą oddać ten niepowtarzalny dar.   Aby oddać krew trzeba być zdrowym, mieć od 18 do 65 lat, ważyć, co najmniej 50 kg i mieć przy sobie dokument tożsamości ze zdjęciem.

Przed oddaniem krwi należy koniecznie zjeść lekki posiłek. Za dzień, w którym oddało się krew należy się dzień wolny płatny.

Prosimy również wszystkich chętnych, którzy chcą w tym dniu oddać krew, aby zgłaszać ten fakt wcześniej kierownikom oddziałów, by mogli spokojnie zabezpieczyć ważne roboty. Zdajemy sobie sprawę, że nagła absencja kilku osób z oddziału może zakłócić pewne prace w odziałach.

Dział Informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.