Ilość wyświetleń: 343

Węgiel deputatowy w 2013r.

W związku z zawartym pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi porozumieniem, ustalającym cenę 1 tony węgla deputatowego w roku 2013 w wysokości 550 zł brutto, informuje pracowników, że zmiany sposobu realizacji deputatu węglowego na rok 2013 można dokonać w terminie do 29.12.2012r. składając wniosek:

W związku z zawartym pomiędzy Pracodawcą a Organizacjami Związkowymi porozumieniem, ustalającym cenę 1 tony węgla deputatowego w roku 2013 w wysokości 550 zł brutto, informuje pracowników, że zmiany sposobu realizacji deputatu węglowego na rok 2013 można dokonać w terminie do 29.12.2012r. składając wniosek:


  • W Biurach Ruchu Załogi – pracownicy fizyczni
  • W dziane Kadr – pracownicy etatowi. 

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.