Ilość wyświetleń: 321

Spotkanie z Prezesem Grzechnikiem

W poniedziałek 29 października odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałowych NSZZ Solidarność ZG Sobieski z Prezesem Południowego Koncernu Węglowego S.A. Panem Kazimierzem Grzechnikiem.

 

W poniedziałek 29 października odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałowych NSZZ Solidarność ZG Sobieski z Prezesem Południowego Koncernu Węglowego S.A. Panem Kazimierzem Grzechnikiem.


Prezes Grzechnik przedstawił założenia strategiczne firmy na najbliższe lata. Mówił o potrzebie przeprowadzenia niezbędnych inwestycji. Przekonywał pracowników, że te inwestycje są niezbędne do zwiększenia wydobycia, ponieważ, docelowo PKW S.A. będzie miał dostarczać do przedsiębiorstw firmy Tauron węgiel na poziomie 50 % zapotrzebowania.

Po wystąpieniu Prezesa PKW S.A. głos zabrali pracownicy, poruszano między innymi takie tematy:

– Złe relacje między dozorem a pracownikami na wszystkich szczeblach.

– Zła organizacji pracy.

– Brak ludzi do należytego obłożenia prac w oddziałach.

– Wynagrodzenia pracowników w spółce, system motywacyjny.

Nie oszczędzono również działu BHP, dało się słyszeć wiele zarzutów, co do zachowania niektórych inspektorów BHP: – Chodzą, czepiają się, że pracownik nie ma naklejki na hełmie a nie widzą bałaganu pod nogami – mówił jeden z pracowników. – Przez trzy lata na poprzedniej ścianie G-1 nie pokazał się żaden jak było źle a teraz nagle się uaktywnili – kontynuował inny z pracowników.

Dużo uwagi poświęcono tzw. premii motywacyjnej w oddziałach. Przedstawiono szereg dowodów na to, iż duża część dozoru w naszej firmie nie dorosła do takiego motywowania pracowników. Za przykład wskazano zwłaszcza oddziały przodkowe, w którym docenia się brygadę, która wykona najwięcej metrów nie zważając przy tym na bezpieczeństwo. Koledzy, którzy przychodzą po takim zespole muszą doprowadzić przodek do stanu używalności i zrobią mniej metrów.  Oni są „nieudolni” i pozbawia się ich premii, ponieważ muszą dołożyć lutnie, rury, odwodnienie, szynówki itd. Inne negatywne przykłady z sali na temat „premii motywacyjnej” to różnicowanie pracowników na tej samej robocie, gdzie obaj wykonują taką samą pracę i mają ten sam udział w realizacji zadań, jeden jest premiowany a drugi nie i dochodzi potem między pracownikami do nieporozumień.

Pracownicy jednoznacznie stwierdzili, że aby wróciła normalność w naszej firmie to Pan Prezes musiałby wymienić połowę dozoru, ponieważ dla niektórych już żadne szkolenia nie pomogą, aby się zmienili. Mówiono, że było kilku mądrych ludzi, ale uciekali w popłochu z ZG Sobieski do innych spółek.

Pan Prezes wysłuchał wszystkich uwag z zaskoczeniem twierdząc, że sądził, iż pewnych działań już zaniechano i sprawy idą w dobrym kierunku. Stwierdził, że bez dobrych relacji między pracownikami nie ma dobrej pracy i że takie zachowanie jest dla niego obce, że będzie pracował nad poprawą wzajemnych relacji na każdym szczeblu.

Co do wynagrodzeń to zapewnił, że będzie chciał wypracować ze stroną związkową taki system, aby pracownicy dobrze zarabiali.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny, pytanie tylko czy przełoży się ono na poprawę relacji w spółce, wzrost zatrudnienia i godne wynagrodzenia? To pokaże czas. Ze swojej strony Prezes Grzechnik zapewnił, że jest otwarty na takie spotkania i na kolejnym będzie mógł się odnieść do bolączek załogi z tego spotkania.

Zdjęcia ze spotkania przedstawicieli oddziałowych NSZZ Solidarność ZG Sobieski z Prezesem PKW S.A. Kazimierzem Grzechnikiem >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.