Ilość wyświetleń: 293

Solidarność u Senatora Śmigielskiego

W poniedziałek 21 maja związkowcy z śląsko – dąbrowskiej Solidarności odwiedzili biura senatorów w naszym regionie, aby wręczyć im petycje z żądaniem odrzucenia ustawy wydłużającej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.

 

W poniedziałek 21 maja związkowcy z śląsko – dąbrowskiej Solidarności odwiedzili biura senatorów w naszym regionie, aby wręczyć im petycje z żądaniem odrzucenia ustawy wydłużającej wiek emerytalny kobiet i mężczyzn do 67 roku życia.


Do biura senatora Bogusława Śmigielskiego przybyła grupa działaczy związku reprezentujących szeroki wachlarz jaworznickich przedsiębiorstw. Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność Miasta Jaworzno Waldemar Sopata przekazał na ręce Pana senatora petycję podpisaną przez Przewodniczącego śląsko – dąbrowskiej Solidarności Dominika Kolorza.

W treści petycji do senatorów przedstawiciele śląsko-dąbrowskiej Solidarności zwracają uwagę m.in. na specyfikę gospodarczą naszego regionu, niezwykle trudną sytuację na rynku pracy i wysoki poziom bezrobocia zarówno wśród osób, które ukończyły 50 lat, jak i przedstawicieli pokolenia, które dopiero usiłuje wejść na rynek  pracy, wśród absolwentów szkół wyższych. – Wejście w życie uchwalonej przez Sejm nowelizacji, oznaczać będzie zmianę tej  trudnej sytuacji na katastrofalną – czytamy w petycji. – Jako reprezentanci obywateli powinniście dbać o ich dobro bez względu na doraźne interesy i instrukcje partyjne. Senator, który zapomina, skąd i po co przychodzi, który myli priorytety i działa wbrew wyborcom, zostanie przez wyborców odrzucony. Będziemy uważnie patrzyć na ręce wszystkich senatorów z województwa śląskiego i zadbamy o to, aby wyborcy nie zapomnieli, kto i jak głosował w Senacie w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego – podkreślili w petycji związkowcy.

Przedstawiciele jaworznickiej Solidarności nie mieli złudzeń, co do argumentów, którymi będzie ich przekonywał senator Śmigielski. Wyuczone regułki jak posłowie PO przed głosowaniem nad ustawą emerytalną. Można odnieść wrażenie, iż przedstawiciele PO korzystają z tej samej ściągi. Nie docierają do nich żadne logiczne argumenty, że najpierw należy uszczelnić system emerytalny poprzez likwidację „umów śmieciowych”, zagwarantowanie młodym matkom miejsca w żłobkach, przedszkolach a obecnie również i w naszym mieście likwiduje się te placówki w imię niezrozumiałych oszczędności. W pierwszej kolejności powinno się umożliwić społeczeństwu dostęp do opieki medycznej. Niestety jest odwrotnie.

Po około półgodzinnej dyskusji wyraźnie już znudzony obecnością gości, którzy coś chcą załatwić u pana senatora, pan senator podziękował przedstawicielom Solidarności i na tym całe spotkani się zakończyło.

Na koniec Przewodniczący Sopata zapewnił senatora Śmigielskiego, że bacznie będziemy się przyglądać poczynaniom pana senatora podczas głosowań nad pseudo ustawą emerytalną. Przypomniał również panu senatorowi, że to społeczeństwo wybrało go na ten zacny urząd i powinien działać w imieniu ludzi a nie w imieniu partii zachowując się jak maszynka do głosowania.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.

Zdjęcia z wizyty u senatora Śmigielskiego >>>

Petycja do senatora Śmigielskiego tutaj >>>