Ilość wyświetleń: 301

Solidarność u Posła Saługi

Poniedziałek 27 lutego był dla związkowców z NSZZ Solidarność dniem odwiedzin w biurach poselskich w całym kraju. W regionie Śląsko – Dąbrowskim Solidarność odwiedziła 39 lokali poselskich. Również przedstawiciele jaworznickiej solidarności zapukali do biura Posła Wojciecha Saługi. – Cel jest jeden, zadać Panu Posłowi pytanie, jakie ma zdanie w sprawie wieku emerytalnego, czy jest za tym, aby obywatel naszego kraju pracował aż do śmierci.

 

Poniedziałek 27 lutego był dla związkowców z NSZZ Solidarność dniem odwiedzin w biurach poselskich w całym kraju. W regionie Śląsko – Dąbrowskim Solidarność odwiedziła 39 lokali poselskich. Również przedstawiciele jaworznickiej solidarności zapukali do biura Posła Wojciecha Saługi. – Cel jest jeden, zadać Panu Posłowi pytanie, jakie ma zdanie w sprawie wieku emerytalnego, czy jest za tym, aby obywatel naszego kraju pracował aż do śmierci – cel wizyty przedstawił Przewodniczący Sekcji Terenowej NSZZ Solidarność miasta Jaworzno Waldemar Sopata. – Kolejne pytanie to czy Pan Poseł poprze wniosek NSZZ Solidarność dotyczący poddanie sprawy wydłużenia wieku emerytalnego pod ogólnokrajowe referendum – kontynuował Przewodniczący.

 

Niestety tak jak spodziewali się związkowcy usłyszeli od parlamentarzysty to, czym przedstawiciele PO od tygodnia karmią społeczeństwo w ogólnokrajowych mediach. – Potrzeba wydłużenia wieku emerytalnego nie wynika z tego, że ktoś chce komuś zrobić dobrze, źle. Tylko z potrzeby stanów finansów publicznych Państwa – przekonywał związkowców Poseł Saługa. Co do poparcia wniosku o referendum przedstawiciel jaworznian w parlamencie nie poprze tego wniosku, jak sam mówi – Pytanie Polaków czy chcą dłużej pracować, ja sam pewnie bym odpowiedział, że nie chcę.


Żadne z argumentów związkowców nie przekonały Pana Posła. W ciągu niemal godzinnego spotkanie przedstawiciele Solidarności mówili o tym, że należy uszczelnić system emerytalny. Zlikwidować tzw. umowy śmieciowe, podnieść najniższą pensję krajową. Solidarność starała się podjąć merytoryczną dyskusję na stwierdzenia Pana Posła, że w krajach zachodniej Europy podwyższany jest wiek emerytalny to my również powinniśmy to zrobić, związkowcy mówili, że długość życia w tych krajach jest wyższa niż w Polsce, że jest łatwiejszy dostęp do medycyny a i ona sama jest na wyższym poziomie, że ku
ltura pracy w tych krajach jest wyższa itd. Niestety żadne z tych argumentów nie przekonały parlamentarzysty.


Przedstawiciele jaworznickiej Solidarności miedzy innymi pracownicy oświaty, wodociągów, miejskiego centrum kultury i sportu, domu pomocy społecznej, górnicy oraz emeryci na ręce Pana Posła wręczyli pismo w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .


Pismo do Posła Saługi tutaj >>>