Ilość wyświetleń: 349

Obchody Barbórkowe

Od uroczystego pochodu z Zakładu Górniczego Janina do kościoła św. Barbary górnicy z Południowego Koncernu Węglowego rozpoczęli uroczystości Barbórkowe gdzie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji pracowników spółki. Nabożeństwo koncelebrował Biskup Pomocniczy Diecezji Krakowskiej Damian Muskus. – Spotykamy się w wyjątkowej wspólnocie osób. Z uznaniem i wdzięcznością patrzymy na tych, którzy schodzą w głębiny ziemi.

Od uroczystego pochodu z Zakładu Górniczego Janina do kościoła św. Barbary górnicy z Południowego Koncernu Węglowego rozpoczęli uroczystości Barbórkowe gdzie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji pracowników spółki. Nabożeństwo koncelebrował Biskup Pomocniczy Diecezji Krakowskiej Damian Muskus. – Spotykamy się w wyjątkowej wspólnocie osób. Z uznaniem i wdzięcznością patrzymy na tych, którzy schodzą w głębiny ziemi. – Mówił podczas homilii biskup Muskus. – W pewnym sensie czynią to na wolę Stwórcy, który dał i jednocześnie zadał człowiekowi ziemię, aby ją czynił poddaną. – Kontynuował duchowny. Wiele uwagi poświęcił jak ważną rolę w naszym kraju odgrywa węgiel i jak ciężką i niebezpieczną pracą jest praca górników. – Schodzenie w głąb ziemi wymaga wielkiej roztropności, wymaga odwagi, inteligencji i szczególnej motywacji. – Mówił o górnikach ksiądz biskup. – Ludzie schodzący w głąb ziemi narażają się na niebezpieczeństwo. Wasz trud, wasza praca, którą podejmujecie każdego dnia jest szczególnym wyrazem miłości. – Stwierdził biskup Damian Muskus.

 


Po uroczystym nabożeństwie górnicy przeszli do libiąskiej hali widowiskowo sportowej gdzie odbyła się akademia. Życzenia do pracowników PKW S.A. wystosował Prezydent Bronisław Komorowski a odczytał je minister Dariusz Młotkiewicz, który został uhonorowany szpadą górniczą. Odznaczył On pracowników spółki odznaczeniami przyznanymi przez Prezydenta RP.

Pośród zgromadzonych gości: parlamentarzystów, przedstawicieli górniczej branży, samorządowców, znaleźli się oczywiście prezesi – zarówno PKW, jak i właściciela spółki, czyli Taurona.

Swe wystąpienie do zgromadzonych na akademii wygłosił Prezes PKW S.A. Kazimierz Grzechnik. Podsumował mijający rok oraz przedstawił plany na przyszłość. – Rok 2012 jest dla PKW rokiem bardzo optymistycznym. Uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, a szacunkowe wydobycie na ten rok to 5,6 mln ton węgla handlowego, czyli o 20 procent więcej niż przed rokiem. Szacujemy też, że sprzedaż wyniesie 5,4 mln – stwierdził. Wśród najważniejszych planów na nadchodzący rok, prezes wskazał budowę szybu Grzegorz. – To kluczowe zadanie, które m.in. wydłuży żywotność zakładu – podkreślił. Po nim, na scenie pojawił się prezes Taurona, Dariusz Lubera. – Cieszę się, że możemy wspólnie świętować tegoroczna barbórkę tutaj, u was(…)Należycie do czołówki zakładów wydobywczych w Polsce. Za waszą codzienną pracę i poświęcenie szczerze dziękuję – zwrócił się do gości akademii.

Swe życzenia do górników PKW S.A. wystosował Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotr Duda. „ Z okazji dnia św. Barbary patronki Górników za pośrednictwem Pana Prezesa chciałbym złożyć serdeczne życzenia całej braci górniczej oraz wszystkim pracownikom i ich rodzinom. Wasza ciężka, codzienna praca tworzy sukces takich firm jak Południowy Koncern Węglowy S.A. Wszystkim szczerze dziękuję za trud, jaki każdego dnia składacie w wypełnianie swoich obowiązków. Niech wasza praca będzie bezpieczna, spokojna i ceniona przez wszystkich. Szczególnie pozdrawiam członków NSZZ Solidarność tak bliskich mojemu sercu. Życzenia sukcesu i satysfakcji kieruję również do Pana, jako Prezesa Zarządu Południowego Koncernu Węglowego. Życzę powodzenia, dużo cierpliwości w przezwyciężaniu wszelkich trudności. Szczęść Boże.”

Na zakończenie odbyło się uroczyste wręczenie szpad górniczych dla pracowników naszej spółki.

Zdjęcia z uroczystości Barbórkowych >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.