Ilość wyświetleń: 305

Kolejna akcja krwiodawcza

W piątek 16 listopada odbyła się ostatnia już w tym roku akcja krwiodawcza organizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski. Jak zwykle od wczesnych godzin rannych przy autokarze do poboru krwi ustawiła się długa kolejka chętnych do oddania krwi.

W piątek 16 listopada odbyła się ostatnia już w tym roku akcja krwiodawcza organizowana wspólnie przez Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski oraz NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski. Jak zwykle od wczesnych godzin rannych przy autokarze do poboru krwi ustawiła się długa kolejka chętnych do oddania krwi.


Pracownicy ZG Sobieski jak zwykle nie zawiedli. W sumie krew oddało 72 osoby a krwi łącznie oddano 32 litry. Wraz z akcjom krwiodawczą zostały zorganizowane badania podstawowych składników krwi tj. cholesterolu, cukru, triglicerydów, pomiaru tkanki tłuszczu oraz ciśnienia. Na zaproszenie NSZZ Solidarność ZG Sobieski badania przeprowadzał Przewodniczący Stowarzyszenia Diabetyków w Jaworznie Pan Marek Nowak, badania te również cieszyły się wysoką frekwencją.

Jak wspominaliśmy wcześniej była to w tym roku ostatnia akcja krwiodawcza, można się, więc pokusić o krótkie podsumowanie całego roku. W 2012 roku Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski wspólnie z NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski zorganizowała pięć zbiórek krwi. W sumie w akcjach tych krew oddało 321 osób, w których zostało oddane 147 litry krwi.

To wielki sukces naszego wspólnego wysiłku, zwłaszcza pracowników naszej firmy, którzy tak licznie uczestniczą w tych akcjach, tym wszystkim serdeczne Bóg Zapłać. Podziękowania kierujemy również w stronę dyrekcji ZG Sobieski, która zawsze udostępnia i zabezpiecza miejsce na autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic.

Od przyszłego roku Klub Honorowych Dawców Krwi, przy ZG Sobieski wspólnie z NSZZ Solidarność w PKW S.A. ZG Sobieski będą organizować zbiórki krwi raz w miesiącu, pierwsza akcja odbędzie się już 11 stycznia jak zwykle w godzinach o 800 do 1400. Już dziś wszystkich, którym nie jest obcy los drugiego człowieka serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia z Akcji krwiodawczej 16.11.2012 r. >>>

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski.