Ilość wyświetleń: 289

Górnicza akcja krwiodawcza

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.” – Jan Paweł II.

„Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest o wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia. Niech dawcy krwi, którym należy się wdzięczność wszystkich, będą coraz liczniejsi we wszystkich częściach świata.” – Jan Paweł II.
Po raz kolejny na parkingu przed szybem Piłsudski zaparkował autokar z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Katowic. W piątek 2 marca NSZZ Solidarność ZG Sobieski zorganizowała akcję krwiodawczą dla pracowników firmy.

Akcje te cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród górników naszej kopalni w piątkowej akcji swoją krew chciało oddać 65 osób ostatecznie dopuszczonych zostało 44. W sumie oddano prawie 22 litry krwi. – Górnicy zdają sobie sprawę ze swoich trudnych warunków pracy, że w razie wypadku tej krwi potrzebują – mówiła Anna Grelowska Prezes PCK w Jaworznie. 

Korzystając z okazji w tym dniu powołano do życia Klub Honorowych Dawców Krwi przy ZG Sobieski. Górnicze kluby krwiodawców należały kiedyś do najprężniejszych organizacji krwiodawczych, dlatego pracownicy naszej kopalni postanowili reaktywować tę działalność i z pośród siebie wybrali zarząd nowopowstałego koła. Anna Grelowska z jaworznickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża mówi, że takie zrzeszenie daje dużo możliwości.

Prezesem KHDK przy ZG Sobieski wybrany został Dariusz Piechowicz, pozostali członkowie zarządu to Longin Wasiel, Michał Mamica, Wojciech Florkiewicz oraz Artur Niedziela. W komisji Rewizyjnej KHDK przy ZG Sobieski znaleźli się Marek Iwaniec, Sebastian Najman oraz Tomasz Głowacki.

Zachęcamy wszystkich pracowników ZG Sobieski, którzy oddają krew, aby zgłaszali się do biura NSZZ Solidarność na szybie Piłsudski i zgłaszali ten fakt jak również do wpisywania się do nowo powstałego klubu.

Dziękujemy Dyrekcji ZG Sobieski za udostępnienie parkingu przed szybem Piłsudski oraz za zabezpieczenie całej akcji. Szczególne podziękowania kierujemy do tych wszystkich, którzy w tym dniu zdecydowali się na oddanie krwi. Wszystkim serdeczne Bóg Zapłać.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .

Górnicza akcja krwiodawcza Jaworzno 02.03.2012 r. >>>