Ilość wyświetleń: 354

Spór zbiorowy w PKW S.A.


W Południowym Koncernie Węglowym rozpoczęła się procedura sporu zbiorowego. Dzisiaj minął termin spełnienia postulatów płacowych wyznaczony przez zakładową Solidarność. Żądanie 10 proc. podwyżki płacy zasadniczej zostało przekazane zarządowi 22 marca. – W zeszłym roku w PKW nie było żadnych podwyżek, tymczasem koszty utrzymania drastycznie wzrosły – argumentuje Waldemar Sopata, przewodniczący Solidarności w koncernie.

 

 

W firmie od kilku miesięcy trwają negocjacje. Już na początku roku Solidarność domagała się rozmów na tematy płacowe. Jednak do tej pory pracodawca nie przedstawił stronie społecznej żadnych konkretów, ani planu techniczno-ekonomicznego, który mógłby dać odpowiedź na pytanie czy firmę stać na wzrost wynagrodzeń. Ze strony zarządu padła jedynie propozycja wzrostu wskaźnika 2.3 proc, co zdaniem związkowców nie daje realnej podwyżki wynagrodzeń dla ponad 6 tys. pracowników spółki.


Załoga jest zdeterminowana. Wystąpienie w ramach ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych obliguje pracodawcę do podjęcia niezwłocznych rozmów. Dlatego mamy nadzieję, że zarząd poważnie potraktuje nasze żądania. Nadal oczekujemy propozycji rozwiązań umożliwiających podpisanie porozumienia w trybie sporu zbiorowego – dodaje Sopata. Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych niepodpisanie porozumienia niesie ze sobą dalsze konsekwencje ze strajkiem włącznie.

Tekst ze strony Zarządu Regionu Śląsko – Dąbrowskiej Solidarności