Ilość wyświetleń: 288

Prezydium Górniczej Solidarności

Na ostatnim posiedzeniu Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ Solidarność  w Katowicach zostały przeprowadzone wybory uzupełniające Prezydium SKGWK. Do nowych władz SKGWK  został wybrany również Przewodniczący naszej Komisji Zakładowej Waldemar Sopata.

 

 

Został on wybrany na stanowisko sekretarza sekcji. Do nowego składu Prezydium prócz Przewodniczącego naszej Komisji zostali wybrani na Zastępców Przewodniczącego SKGWK  Stanisław Kłysz wiceprzewodniczący Solidarności w Kompani Węglowej natomiast drugim zastepcą członkowie Rady sekcji wybrali Piotra Bienka Przewodniczącego Solidarności w KWK Śląsk. Rada Sekcji jednomyślnie poparła ich kandydatury zaproponowane przez szefa górniczej Solidarności Jarosława Grzesika.

Dział informacji KZ NSZZ Solidarność  ZG Sobieski .