Ilość wyświetleń: 190

Koniec sporu zbiorowego

W środę 13 lipca podpisano protokół uzgodnień w obecności mediatora Pana Cezarego Kozińskiego kończący spór zbiorowy pomiędzy ZOK NSZZ Solidarność w PKW S.A. a Zarządem spółki. Strony uzgodniły wzrost wynagrodzenia od 1 lipca o 7%, z czego 6% to wzrost stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, natomiast 1% wzrostu wynagrodzeń pozostaje w dyspozycji Prezesa PKW S.A.  Zostanie on rozdzielony w uzgodnieniu z organizacjami związkowymi działającymi w firmie na indywidualne stawki zaszeregowania oraz dodatkowe premie.

 

 

Porozumienie to jak już napisaliśmy kończy spór zbiorowy, jaki zapoczątkowaliśmy 22 marca bieżącego roku. NSZZ Solidarność, jako pierwsza organizacja związkowa w naszej spółce zapoczątkowała spór zbiorowy w temacie wzrostu wynagrodzeń na rok 2011. Pozostałe organizacje związkowe swoje spory zbiorowe w tym samym temacie rozpoczęły w późniejszych terminach.


Przypomnijmy Solidarność zażądała od pracodawcy między innymi wzrostu płac na bieżący rok, o 10% czyli spełniliśmy swe żądania w 70%. Każde negocjacje to siła argumentów oraz kompromis. Solidarność w PKW S.A. swe żądania wysuwała w sposób wyrachowany, dobrze wiedzieliśmy, na co stać firmę i ile możemy żądać. Nie mamiliśmy pracowników naszej firmy jakimiś dodatkami, wyrównaniami, dla nas najważniejsze było załatwienie realnych podwyżek dla każdego pracownika naszego zakładu. To 7% podwyżki to realne pieniądze dla każdego pracownika PKW S.A.


NSZZ Solidarność po raz kolejny udowodniła swoje racje na argumenty, wiedzieliśmy czego można żądać i nie ścigamy się populistycznie, kto więcej zażąda, lecz staramy się zawsze realnie załatwić każdą sprawę. Można tu przypomnieć chociażby rozmowy płacowe w 2009 roku, kiedy niektórzy zarzucali nam, że nie powinniśmy się upominać o podwyżki w czasie kryzysu czy z innej beczki a mianowicie, kiedy co niektórzy wręcz wyśmiewali się z Solidarności, gdy zażądaliśmy od Zarządu Turon PE rekompensaty za brak darmowych akcji dla pracowników PKW S.A. mówili wtedy – Wygłupiają się i tak nic nie załatwią. –  Oczywiście wszyscy skorzystali z naszych „wygłupów”. Dajemy pod rozwagę wszystkim pracownikom naszej firmy, kto znowu postawił na swoim, kto wysuwał realne żądania a nie grał na emocjach pracowników naszej firmy populizmem. W naszym serwisie każdy może sprawdzić wracając do archiwalnych artykułów, kiedy zaczęliśmy walkę o podwyżki oraz relacje z każdego spotkania.


Dziś kończymy ten etap, nie kończymy natomiast walki o lepsze warunki pracy w naszej firmie oraz lepszy byt dla pracowników naszego zakładu.


Dział informacji KZ NSZZ Solidarność ZG Sobieski .

Poniżej zamieszczamy wystąpienie płacowe oraz protokół uzgodnień kończący spór zbiorowy.

Wystąpienie do Zarządu PKW S.A. >>>

Uzgodnienie płacowe >>>